ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative, AE,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 32 ชั่วโมง : 5,400 บาท

Autocad เป็นโปรแกรมยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับจากมาตราฐานสากล ว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้เขียนแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกกลุ่มอุสาหกรรม โปรแกรมได้พัฒนาการสร้างวัตถุ การจัดการกับวัตถุได้ง่ายขึ้น พร้อมกับความสามารถทางด้าน 3 มิติ ที่ถูกพัฒนาไปจนสามารถสร้างงาน Presentation ได้อย่างสวยงาม

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการสร้างงานทางด้านสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน เครื่องกล ไฟฟ้า มัณฑนากร สถาปนิก นักออกแบบ ผลิตภัฒฑ์ และงานระบบ
 
 
1. ผู้จบหลักสูตรมีความรู้และเข้าใจหลักการออกแบบ เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการสร้างและแก้ไขแบบแปลน เพื่อใช้ในการสร้างชิ้นงานจริงต่อไป และมี portfolio ของตนเอง
2. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
3. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปทุกหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
**จะเรียนได้ง่ายขึ้นหากผู้เรียนมีพื้นด้านสถาปัตยกรรม
 
 
AUTO CAD 2013
โปรแกรมยอดนิยมในการออกแบบเขียนแบบงาน 2 มิติ และ 3 มิติ ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งในปัจจุบันตัว โปรแกรม AutoCAD ได้ถูกพัฒนาไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ทั้งการสร้างวัตถุ แก้ไขและจัดการกับวัตถุเพื่อให้เกิดความ หลาก หลายและง่ายต่อการสร้างชิ้นงาน อีกด้านหนึ่งคือความสามารถ ทางด้าน 3 มิติ ที่ถูกพัฒนาไปจนสามารถสร้าง งานสำหรับการ Presentation
 
 
ครั้งที่ 1. Intro to AutoCAD 2D
 • เรียนรู้หน้าตาของโปรแกรม และการปรับค่าตั้งต้น
 • ฝึกการใช้ Selection และ Zoom เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน
 • ทำความเข้าใจกับระบบ Coordinate และการกำหนดขนาดให้กับวัตถุในรูปแบบต่างๆ
 • การสร้างวัตถุพื้นฐาน และเทคนิคในการเขียนงาน 2 มิติ
 • เรียนรู้การใช้งาน Layer และการแก้ไขคุณสมบัติของวัตถุใน Layer
 • เรียนรู้คำสั่งในการสร้างวัตถุจาก ToolBar Draw
 
ครั้งที่ 2. การขึ้นชิ้นงาน การสร้าง Block และการใส่ตัวอักษร
 • การแปลงกลุ่มของวัตถุให้เป็น Block เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานในอนาคต
 • การใช้งานคำสั่งในการแก้ไขวัตถุจาก ToolBar Modifies
 • การใช้งาน Function เพื่ออำนวนความสะดวกในการเขียนงาน
 • การตั้งรูปแบบตัวอักษร และการใช้งานตัวอักษรทั้ง Single Line Text และ Multi Line Text
 • การเรียกใช้งาน Panel Properties เพื่อแก้ไขข้อมูลของวัตถุ
 
ครั้งที่ 3. การใส่เส้นDimensionและการ Print งานผ่าน Model Space
 • การสร้าง Block ที่สามารถแก้ไขข้อความภายในได้
 • เรียนรู้การเขียนเส้น Dimension และการกำหนดค่าต่างๆของ Dimension
 • การเรียกใช้งาน Design Center เพื่อนำเข้าคุณสมบัติจากไฟล์งานเก่า
 • การ Print และกำหนดสเกลให้กับชิ้นงานในส่วนของ Model Space
 
ครั้งที่ 4. การ Print งานผ่าน Paper Space และการจัดการวัตถุประเภท Annotative
 • การ Print และกำหนดสเกลให้กับชิ้นงานในส่วนของ Paper Space
 • การสร้าง Head Title เก็บไว้เป็น Template เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ภายหลัง
 • ศึกษาคุณสมบัติ และการใช้งานของวัตถุแบบ Annotative
 
ครั้งที่ 5. การใช้งาน Xref, Intro to AutoCAD 3D
 • การใช้งาน Xref เพื่ออ้างอิงข้อมูลจากภายนอก และช่วยในการทำงานเป็นทีม
 • การนำรูปภาพเข้ามาใช้ในโปรแกรม
 • ศึกษาคำสั่งในการสร้าง และแก้ไขวัตถุแบบต่างๆ เพื่อการเขียนงานที่ซับซ้อนขึ้น
 • การตั้งค่าโปรแกรมในส่วนของ 3D
 
ครั้งที่ 6. การสร้างและแก้ไขวัตถุแบบ Solid, Surface และ Mesh
 • ศึกษาการสร้างวัตถุพื้นฐานของ 3D
 • การขึ้นรูปวัตถุ 3D จากวัตถุ 2D
 • การปรับมุมมองในสภาวะ 3D และการจัดการกับ UCS Icon
 • การแก้ไขดัดแปลงวัตถุเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ
 • ทดสอบการ Render วัตถุเบื้องต้น
 
ครั้งที่ 7. การใส่แสง และพื้นผิว
 • การใช้งาน Light ทั้งสามชนิด ( Sun Light, Point Light, Spot Light )
 • การกำหนดการประมวลผลแบบเสมือนจริง และการใส่ท้องฟ้า
 • ศึกษาการใช้งาน Material เพื่อใส่พื้นผิวเสมือนจริงให้กับวัตถุ
 • การ Mapping Material ให้ได้พื้นผิวตามต้องการ
 
ครั้งที่ 8. การใช้งาน Camera และการ Render
 • ศึกษาการใช้งาน Camera เพื่อกำหนดมุมมองของภาพ
 • การสร้าง View เพื่อบันทึกมุมมอง
 • การกำหนดค่าต่างๆในการ Render
 • การ Render งานออกมาเป็น Animation
 • การ Export ชิ้นงาน 3D เข้าโปรแกรม 3DsMAX
 • สรุปการใช้งานทั้งหมดและแนวทางในการประกอบอาชีพ
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool