ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative, AE,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 27 ชั่วโมง : 5,850 บาท

3Ds Viz เป็นหลักสูตรเหมาะสำหรับคนที่ทำงานด้านสถาปนิก สถาปัตยกรรม , อินทีเรียดีไซน์เนอร์ (Interior) , มัณฑนากร , Booth Exhibition , เฟอร์นิเจอร์ และ Props. ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมโดยตรง โดยใช้โปรแกรม 3Ds Max 2016 + Vray จัดองค์ประกอบภาพ ให้ดูสมจริง สอนตั้งแต่พื้นฐาน ปั้น Model , ใส่ Material , จัดแสง Lighting หลักสูตรเราเน้นภาคปฏิบัติเป็นหลัก สอดแทรกเทคนิคพิเศษต่างๆ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ สอนเป็นขั้นตอน Step By Step เน้นให้เกิดทักษะ เกิดความเข้าใจ สร้างพื้นฐานให้แน่น เพื่อนำไปเรียนรู้และต่อยอดเพิ่มเติมได้ สอนโดยวิทยากรที่ผู้มีความชำนาญ
 
 
1. ผู้จบหลักสูตรจะมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตงานสามมิติต่างๆ และแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทำงานจริงได้
2. เหมาะสำหรับสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร ผู้รับเหมาที่ต้องการใข้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบทัศนียภาพ นำเสนอต้นแบบให้ลูกค้าดูตัวอย่างก่อนสร้างจริง
3. เหมาะสำหรับ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ นักออกแบบภาพ 3 มิติและทัศนียภาพ ทำงานในบริษัทออกแบบสถาปัตย์ ตกแต่งภายใน งานบูธแสดงสินค้า จัดฉาก-สถานที่
4. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ แะละมีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
5. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปทุกหลักสูตร และ มี portfolio ของตนเอง

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
**พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรม Autocad โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
 
 
3Ds Max
3Ds Max เป็นโปรแกรม 3D ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีผู้ใช้มากที่สุดในโลก 3dsMax ได้พัฒนา มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน 3DsMax ได้เพิ่มประสิทธิภาพที่น่าสนใจเข้าไปอีกมากมายทั้งเรื่อง Model , Animation , Render และ FX ต่างๆ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานภาพ เคลื่อนไหว ( Animation ) เพื่อใช้ในงานโฆษณา, โทรทัศน์ , ภาพยนตร์,สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน , เกมส์ หรือ สร้างโลกเสมือนจริง
 
 
ครั้งที่ 1 เรียนรู้หน้าจอคำสั่งพื้นฐานต่างๆและใช้เครื่องมือให้คล่อง+คีย์ลัดที่จำเป็น และเริ่มต้นการสร้างวัตถุ Standard 3D เรขาคณิต
 • สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์-Props. เช่น โต๊ะ, เตียง, ชั้นวาง, ตู้ เป็นต้น พื้นฐานการใช้โปรแกรมกับเครื่องมือที่ใช้บ่อย , กำหนดหน่วยวัด
 • สร้างโมเดล-เฟอร์นิเจอร์ จากโมเดลเรขาคณิต การ Move จัดวางชิ้นงานประกอบกัน , การ Copy , Rotate , Scale
 
ครั้งที่ 2 การสร้างโมเดล 3D จาก Shape 2D
เป้าหมาย : สร้างโมเดลเพิ่มเติม จากเส้นอิสระได้ (2D to 3D)
 • สร้าง-แก้ไขเส้น 2D ได้อย่างอิสระ การปรับแต่งค่าในส่วนของ Grid and Snap Setting
 • สร้างโมเดลแบบแท่ง หนา/สูง แบบ Extrude ทั้งแบบทึบตันและเจาะช่อง สร้างโมเดล 3D จากเส้น 2D ประเภท โครงลวด-เส้นถัก แบบ Wire 3D
 • การใช้คำสั่ง สร้าง-แก้ไข-ดัดแปลงโมเดลเพิ่มเติม จาก Modifier list การปรับแต่งค่า Units Setup เพื่อความถูกต้องของมาตราส่วน
 
ครั้งที่ 3. Material and Mapping
เป้าหมาย - กำหนดวัสดุผิวและลวดลายพื้นผิวให้โมเดลที่เตรียมไว้ได้
 • การใช้ Material
 • กำหนดวัสดุผิวและลวดลายพื้นผิว ให้โมเดลที่เตรียมไว้ได้ แยกวัสดุผิวหลายชนิดในโมเดลเดียวกันได้ เช่น กระจก , สแตนเลส, ไม้, หิน, น้ำ และอื่นๆ
 • การจัดลวดลายและพื้นผิวให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม การใช้ UVW Map Modifier และปรับให้ได้ระยะตามต้องการ การ Save Material เพื่อนำไปใช้ในงานอื่น ๆต่อไป
 
ครั้งที่ 4. workshop การขึ้นโมเดล furniture booth
 • กำหนดขอบเขตพื้นที่ของงาน
 • สร้างงานโมเดลเฟอร์นิเจอร์ , ตัวสินค้า และProps. ประกอบในงาน
 • สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และการใช้โมเดลสำเร็จรูปนำเข้าประกอบในงาน
 • สร้างโมเดลโครงสร้างประกอบพื้นที่งาน Booth
 • จัดวาง-จัดองค์ประกอบตัวสินค้า เฟอร์นิเจอร์ และ Props. ลงในพื้นที่งาน
 • การใช้คำสั่งใน Modifier list ชนิดต่างๆ สร้าง ดัดแปลง แก้ไขโมเดลเพิ่มเติม
 
ครั้งที่ 5. workshop ขึ้นโมเดล interior ด้วยผลงานของผู้เรียน
กำหนดขนาด พื้นที ของห้องจากตัวอย่างแบบร่าง เช่น ห้องชุดพักอาศัย หรือ Shop สร้างโมเดลอาคาร, ห้อง โดยใช้ Editable Poly หรือการนำไฟล์ AutoCAD 2D เข้ามาใช้ได้
 • สร้างโมเดลเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง-โครงสร้าง เสา พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง บันได ฝ้าเพดาน ได้
 • สร้างโมเดล ส่วนตกแต่งเพิ่มเติม Built-in ลงในห้อง
 • กำหนด Material และแยก Material ใช้โครงสร้างห้อง
 • จัดวางเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้โมเดล 3D ที่สร้างเตรียมไว้ หรือโมเดล 3D สำเร็จรูป
 • สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และการใช้โมเดลสำเร็จรูปนำเข้าประกอบในงาน
 
ครั้งที่ 6. การสร้างโมเดลชนิดรูปทรงอิสระ ชนิด Nurms, Loft และ Surface
เป้าหมาย - ทำงาน Workshop โมเดลรูปทรงอิสระเพิ่มเติมสร้างโมเดลโดยใช้ Editable Poly แบบผิวโค้งมนอิสระ เช่น หมอน ผ้า
 • สร้างโมเดลชนิด Loft เช่น คิ้ว บัว รูปทรงอิสระ ต่างๆ จัดวางเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้โมเดล 3D ที่สร้างเตรียมไว้ หรือโมเดล 3D สำเร็จรูป
 • สร้างโมเดลเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ และการใช้โมเดลสำเร็จรูปนำเข้าประกอบในงาน
 
ครั้งที่ 7. การตั้งกล้องและจัดแสงระบบ Standard Light จัดองค์ประกอบโมเดลและจัดแสงแบบกำหนดค่าอิสระเองได้
 • จัดแสงบรรยากาศคลุมโทนสำหรับงานพื้นที่เปิด หรือ พื้นที่ปิดได้
 • จัดแสง-เงา เน้นจุดเด่น ในงาน
 • จัดแสงโดยการวางตำแหน่งไฟ Photometric light
 • จัดแสงหลอดไฟ ประเภท Downlight , Uplight , Spotlight , Area light และไฟซ่อน
 • การปรับค่าหลอดไฟ ทั้งแบบอิสระและการใช้ ไฟล์ IES การจัดวางและใช้แสงแบบ Standard Light และการปรับค่า Parameter
 • การใช้แสงแบบ Photometric Light และการปรับค่า Parameter
 
ครั้งที่ 8. การจัดแสงและ Render โดยใช้ระบบ V-Ray Renderer
 • เตรียมงานโมเดล จัดองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อม สำหรับ V-Ray Renderer
 • การใช้ Material V-ray แบบกำหนดเอง และการใช้ร่วมกับ Standard Material ที่เรียนมา
 
ครั้งที่ 9. Workshop นี้เป็นการนำงานออกแบบ Exhibition/Booth หรือ interior exterior ที่เป็นงานจริงมา
 • ฝึกทดลองสร้างจริงภายในห้องเรียน และจัดแสงทั้งแบบกลางวันและกลางคืน และสถานที่โล่งและถึบแสง พร้อมตกแต่งบรรยากาศในงานออกแบบ และการสร้างภาพเคลื่อนไหว ( Animation ) & การ Render Animation
 
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool