ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 062-248-9299
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative , AE ,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 32 ชั่วโมง : 5,850 บาท


3Ds Viz เป็นหลักสูตรเหมาะสำหรับคนที่ทำงานด้านสถาปนิก สถาปัตยกรรม อินทีเรียดีไซน์เนอร์ (Interior) มัณฑนากร โดยใช้โปรแกรม 3Ds Max 2013 ที่ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพสูงและเป็นที่นิยมมากที่สุดในขณะนี้ โปรแกรมนี้ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆ ได้เพิ่มประสิทธิภาพที่น่าสนใจเข้าไปอีกมากมายทั้งเรื่อง Model , Animation , Render และ FX ต่างๆ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานงานทางด้านสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน สร้างModel ของห้องที่ดูเหมือนจริง

ในหลักสูตรจึงสอนตั้งแต่พื้นฐาน หลักการ และโครงสร้างงาน 3 มิติ , การขึ้นโมเดลรูปแบบต่างๆ , การปรับแต่งโมเดล , การใส่พื้นผิวต่างๆ เช่น แก้ว , โลหะ , หิน การจัดแสงรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดแสงในห้อง , การจัดแสงการแจ้ง, การจัดแสงแบบ 3 point และรับฟังประสบการณ์จาก วิทยากรที่ทำงานตรงสาขา มีผลงานมากมาย....

 
 

1. ผู้จบหลักสูตรจะมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตงานสามมิติต่างๆ และแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทำงานจริงได้
2. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ แะละมีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
3. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปทุกหลักสูตร
4. มี portfolio ของตนเอง

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
 
Dreamweaver
Flash

**พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรม Autocad โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
 
 
3Ds Max
3Ds Max เป็นโปรแกรม 3D ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีผู้ใช้มากที่สุดในโลก 3dsMax ได้พัฒนา มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 3DsMax ได้เพิ่มประสิทธิภาพที่น่าสนใจเข้าไปอีกมากมายทั้งเรื่อง Model , Animation , Render และ FX ต่างๆ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานภาพ เคลื่อนไหว ( Animation ) เพื่อใช้ในงานโฆษณา, โทรทัศน์ , ภาพยนตร์,สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน , เกมส์ หรือ สร้างโลกเสมือนจริง
 
 
ครั้งที่ 1-3. Intro & User interface
 • Intro to 3D Studio Max User Interface (Interface)
 • Navigate model in 3D Space (Viewport navigation tool)
 • Modify the layout of the model viewports (Cuztomization)
 • Functions and tools on the Pull down menu and various command panels (Frequency use command)
 • Time controls introduction (Animation ability)
 • Material Editor and Track View dialogues
 • Understand system preferences (Basic scene setup)
 
ครั้งที่ 4-6. Getting Data from AutoCAD
 • Link 3D and 2D AutoCAD drawings to a 3DS Max Scene (Link Manager)
 • Understand the relationship between 3DS Max Objects and AutoCAD Objects.
 • Edit VIZ Block Members
 • Update links between 3DS Max Objects and AutoCAD Objects
 • Import AutoCAD and other file formats into your 3DS scene
 
ครั้งที่ 7-9. Overview of Modeling
 • Create and modify model (basic modeling and Command panel)
 • Use Image as references for creation (modeling concept)
 • Spline objects (2d Modeling)
 • Add modifiers (Modify stack)
 • Basic transformations, clone objects, and array tool (Move, rotate, scale)
 • Use Object Snaps and align tool (accurate method of Viz)

 
ครั้งที่ 10-12. Creating Objects in 3D Studio Max
 • coordinate and Grid Objects
 • Use transformation tools like Array and Spacing to create multiple objects
 • Create AEC objects using 3DS Max Wall, Window and Door tools
 • Create a Staircase and Railing object
 • Create a site landscape using the Foliage and Terrain objects
 
 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool