ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative, AE,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 36 ชั่วโมง : 7,800 บาท

โปรแกรม 3D Studio MAX เหมาะสำหรับสร้าง Model , งานการ์ตูน 3D Animation , Render เพื่อใช้ในงานโฆษณา โทรทัศน์ ภาพยนตร์ สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายในแบบเสมือนจริง ครอบคลุมพื้นฐาน หลักการ ขั้นตอนการสร้างงานเริ่มต้นให้ดูสมจริง สร้างวัตถุได้ถูกต้องทั้งขนาดและสัดส่วน เลือกใช้ Plug-in ให้เหมาะสม การขึ้นโมเดล การใส่พื้นผิวต่างๆ เช่น แก้ว โลหะ หิน การจัดแสง การใส่เอฟเฟ็กต์ เช่น ควัน ระเบิด จนสามารถสร้างชิ้นงานให้เสร็จสมบูรณ์
 
 
1. ผู้จบหลักสูตรจะมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตงานสามมิติต่างๆ และแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทำงานจริงได้มี portfolio ของตนเอง
2. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 2 ปีเต็ม
3. รับส่วนลด 5% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปทุกหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่าย ได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละ 50 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 
 
ผู้เริ่มต้น
สามารถนำไปใช้งานได้
ระดับสูง
 
 
 
ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้
Ms Office
Photoshop
Illustrator
 
 
3Ds Max
3Ds Max เป็นโปรแกรม 3D ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีผู้ใช้มากที่สุดในโลก 3dsMax ได้พัฒนา มาอย่าง ต่อเนื่องได้เพิ่มประสิทธิภาพที่น่าสนใจเข้าไปอีกมากมายทั้งเรื่อง Model , Animation , Render และ FX ต่างๆ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานภาพ เคลื่อนไหว ( Animation ) เพื่อใช้ในงานโฆษณา, โทรทัศน์ , ภาพยนตร์,สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน , เกมส์ หรือ สร้างโลกเสมือนจริง
 
 
ครั้งที่ 1. แนะนำ 3Ds Max , โครงสร้างงาน 3 มิติ การสร้างโมเดลเบื้องต้น
 • หลักการของการสร้างภาพ 3 มิติ , รูปแบบของโครงสร้าง 3 มิติใน 3Ds Max
 • ทำความเข้าใจหน้าจอหลัก ( Interface) Command Panel ,Tab Panel, Viewport , Layout ,Rendering Method
 • การทดลองใช้งานโปรแกรมแบบง่าย ๆ เช่น move , Rotate , scale , align
 • การสร้างวัตถุ 3 มิติ รูปทรงพื้นฐาน Standard Primitives
 • การสร้างโมเดลสำเร็จรูปพื้นฐาน box , Cone , Sphere , GeoSphere , Cylinder , Tube Torus , Pyramid , Teapot Extend Primities
 • การใช้คำสั่งเพื่อสร้างวัตถุสำเร็จรูปแบบพิเศษ เช่น Torus Knot , Capsule , Prism
ครั้งที่ 2. การสร้างโมเดล และปรับแต่งโมเดลซับซ้อนต่างๆ
 • การปรับปรุงแก้ไขวัตถุด้วยคำสั่ง Modifiers เช่น คำสั่ง Bend (ตัดโค้ง ) , ย่อขยายปลายยอดวัตถุด้วยคำสั่ง Taper , คำสั่งบิดเกลียว (Twist ) , คำสั่งเปลี่ยนพื้นผิววัตถุที่เลือกเป็นครึ่งวงกลม( Ripple),คำสั่ง Wave ( สร้างรูปคลื่น ) , คำสั่ง Booleanเพื่อเจาะทะลุวัตถุ
 • การสร้างวัตถุ 3 มิติ จากเส้น 2 มิติ โดยใช้คำสั่ง Extrude เพิ่มความสูงให้ 2D , สร้างวัตถุ 3 มิติ โดยใช้ Loft Object , การกำหนดพื้นผิว, การดัดแปลงรูปทรงของวัตถุ Loft
 • สร้างวัตถุ 3 มิติ ด้วย NURBS Modeling , การดัดแปลงแก้ไขเส้น NURBS แบบต่าง ๆ
 • แก้ไขโครงสร้างวัตถุ 3 มิติแบบ Mesh
 • แก้ไขวัตถุด้วยคำสั่งในกลุ่ม Compound Object (Scatter,Confirm,Connect,Shape Merge,Terrain)
  การบ้าน: สร้างวัตถุ 3 มิติ โดยประยุกต์ใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่เรียนมา
ครั้งที่ 3. Patch Modeling และ Surface Tool
 • การสร้างโมเดล ด้วย Patch Tool
 • การสร้างโมเดลด้วยจุด และเส้น
 • การแก้ไขโมเดลได้ตรงตามแบบมากที่สุด
 • การฝึกทักษะ การสร้าง และแก้ไขโมเดล ด้วยคำสั่ง Modifier Tool การสร้าง และ กำหนดพื้นผิว
 • Interface Surface Tool
 • หลักการและแนวคิดการใช้พื้นผิวรูปแบบต่าง
ครั้งที่ 4. การกำหนดพื้นผิววัตถุ ( Material Editor )
 • การกำหนดพื้นผิววัตถุโดยเลือกจาก Library
 • การกำหนดคุณลักษณะพื้นผิววัตถุแบบมาตรฐาน ( Basic Parameters ), การใส่พื้นผิวหลายๆ แบบใน Object ชิ้นเดียว
 • การกำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติม ( Extened Parameters )
 • การกำหนดค่าหักเหของแสง
 • Image Map รูปแบบต่างๆ ทั้งวัตถุทรงกลม , ทรงเหลี่ยม และทรงอิสระ ( UV Map)
 • การสร้าง Map หลายชั้นผสมกัน
 • การกำหนดพื้นผิวแบบใหม่ Ink'n Paint Material และ Translucent Shader
 • การจัดองค์ประกอบ เพื่อให้ Material ดูสมจริงมากยิ่งขึ้น
ครั้งที่ 5. การจัดแสง ( Lighting ) & การกำหนดมุมกล้อง ( Camera) Lighting Lighting
 • แสงประเภทต่างๆ Ambient Light, Omni, Target Spot Light, Free Spot Light, Target Directional Light, Free Directional Light )
 • Advanced Lighting : Light Tracer และ Radiosity
 • Shadow Types การปรับแต่งเงารูปแบบต่างๆ
 • Advanced Ray Traced Shadow , Area Shadowsการปรับแต่งเงาให้สมจริงที่สุด
 • หลักการจัดแสงแบบ Studio , งานภายในอาคาร และ นอกอาคาร Camera
 • การตั้งกล้อง ( Target Free ) รูปแบบต่างๆ
 • การตั้งคุณสมบัติของกล้อง เช่น ความชัดลึก , ความกว้างของหน้าเลนส์
 • การแสดงจอภาพหลายมุมมองผ่านเลนส์กล้อง ( Camera View )
 • ส่วนควบคุมการแสดงหน้าจอของ Camera
ครั้งที่ 6. การสร้างภาพเคลื่อนไหว ( Animation ) & การ Render Animation
 • หลักการสร้าง Animation , Set Key Animation
 • ทำความเข้าใจ Trajection เส้นแสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุรูปแบบกราฟ
 • การแก้ไขเส้นทาง Trajectory ของวัตถุ ทั้ง Positions , Rotate
 • การเคลื่อนไหววัตถุตามเส้น Spline
 • เทคนิคการทำการ์ตูนเคลื่อนไหว และการออกแบบ Story Board Render
 • Render Scene ( Common Parameters, MAX Default Scanline A-Buffer )
 • การ Render ภาพแบบ Draft และแบบ Production
ครั้งที่ 7. WorkShop I
 • การสร้างงาน Animation จากความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด
 • เพิ่มทักษะ ทั้งการสร้าง แก้ไข งาน
 • รับฟังคำแนะนำ และแนวคิดจากอาจารย์ผู้สอน
ครั้งที่ 8. การกำหนดสภาพแวดล้อม ( Environment )
 • การสร้างฉากใต้น้ำด้วย หรือจัดไฟ Volumetric Light
 • FX การสร้างระเบิด , ควัน และหมอก
 • การปรับ Camera ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตั้งไว้
ครั้งที่ 9.การสร้างไฟ , น้ำตก , พายุ ด้วย Particle และ Force
 • Particle Systems เช่น ใช้ Spray สร้างฉากอาวกาศ
 • การสร้างวัตถุกระทบกัน รูปแบบต่าง ๆ เช่น โยนโบลิ่ง , น้ำตก Space Warps ... ( Geometric/Deformable, Particles &Dynamics , Particles Only และ Modifier-Based )
ครั้งที่ 10.VIDEO POST และ การใส่ Effect
 • การสร้างงานเพื่อใช้ประกอบกับภาพจริง
 • การใส่ลูกเล่นเพิ่มเติมให้กับงาน Animation เช่น ฟ้าผ่า
ครั้งที่ 11. REACTOR
 • สร้าง Physical Simulation
 • Rigie, Soft Body Dyanmics , Cloth Simulation, Fluid Simulation
ครั้งที่ 12. WorkShop II
 • ทดลองสร้างงาน Animation เต็มรูปแบบโดยเพิ่ม Effect ต่างๆ เข้าไปด้วย
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ฟังบทสรุป และแนวทางการทำงานจริงจากวิทยากร
 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool