ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative, AE,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ระเบียบการขอรับใบประกาศนียบัตร
 

1 . นักเรียนต้องทำผลงานด้วยตนเองและส่งผลงานหลังเรียนจบภายใน 3 เดือน
2 . ส่งผลงานได้ที่ E-Mail : Info@artanddesign.ac.th หรือ WebBoard ของโรงเรียน
3 . ในกรณีขอใบประกาศใบใหม่หรือสูญหาย ค่าธรรมเนียม 100 บาท

รายละเอียดของผลงานนักเรียน

Graphic Design & Indesign
สร้างงานสิ่งพิมพ์ 1 ชิ้น โดยส่งไฟล์ Illustrator [.ai] และ create outline ให้เรียบร้อยจากหัวข้อต่อไปนี้
-  Brochure  หรือ  Catalogs
-  Packaging Design  บรรจุภัณฑ์ของสินค้า  พร้อมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ปกซีดี เพลง/หนัง
-  P.O.P  (Point of Perches) ป้ายส่งเสริมการขาย เช่น Handbill,  Stand Fag, Hanging, BillBoard  Booth 
Web Design
สร้าง website ตามข้อมูลที่ต้องการ  โดยมีจำนวนหน้าไม่ต่ำกว่า 5 หน้า  พรัอมทั้งใส่ Link ในแต่ละหน้า
โดยให้ส่งทั้งไฟล์ต้นฉบับหน้า Template จากPhotoshop [.PSD] และไฟล์เว็บเพจ [.HTML]
Flash Professional ,  Flash Action Scripts , 2D Animation
สร้างงานมัลติมีเดียหรือแอนนิเมชั่น 1 ชิ้นเช่น Presentation Portfolio, เว็บไซต์ Flash, การ์ตูนแอนนิเมชั่น,  E-Card แบบต่างๆ มีการใส่ภาพเคลื่อนไหว เสียงและคำสั่งสคริปต์ที่เรียนมาด้วยโดยจะต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า  45 วินาที
ส่งไฟล์ Flash[.FLD] และ [.SWF]
3D Studio Max
สร้าง  Product  Design หรือภาพยนตร์  การ์ตูนแอนนิเมชั่น 3 มิติ ความยาวไม่ต่ำกว่า 30 วินาที โดยนักเรียนจะต้องสร้างสรรค์ผลงานเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น  โมเดลฉาก  และเอฟเฟ็กช์ต่างๆ   ส่งไฟล์วีดีโอ [.AVI , MOV] 
AutoCad , 3D Studio Viz
ส่งงานภาพนิ่งเกี่ยวกับสถาปัตย์ หรืองานตกแต่งภายใน , ภายนอก โดยนักเรียนต้องทำงานเองทั้งหมดเช่น  โมเดลฉาก พื้นผิว ส่งไฟล์  3D Studioและไฟล์ภาพ [.JPG]
After Effect
สร้าง  Motion Graphic ความยาวไม่ต่ำกว่า 30 วินาที โดยนักเรียนจะต้องสร้างสรรค์ผลงานเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฉาก และเอฟเฟ็กช์ต่างๆ   ส่งไฟล์วีดีโอ [.AVI] 
PHP & MySQL , ASP.Net
รอรับโจทย์จากอาจาร์ย
นักเรียนสามารถติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรได้ด้วยตนเองที่สถาบัน  หลังจากที่ส่งผลงานแล้ว 15 วัน
Download แบบฟอร์มขอรับใบประกาศ

** อาจาร์ยสอนยินดีให้คำแนะนำ หรือตอบคำถามปัญหาการใช้งานต่าง ๆ
ได้ตลอดเวลาให้นำมาถามได้ทันที ! ไม่ต้องเกรงใจนะคะ **

 
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool