Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์”

เกี่ยวกับ artanddesign


วิทยาลัยสันตพล (ระดับปริญญาตรี) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าประกวด ได้แสดงความสามารถในการผลิตผลงานประกวดสื่อรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของมารยาททางสังคมของวัยรุ่น เพื่อสื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของผู้คนในสังคม
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน รวมไปถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ สู่กระบวนทัศน์ของการสื่อสาร รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผลงานนำไปเผยแพร่ภายในงานสัปดาห์วิชาการวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ประจำปี 2561 สันตพลนิทรรศ : 20 ปี วิทยาลัยสันตพล การศึกษาสร้างความสุข

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เยาวชน อายุ 15 – 20 ปี
 • ประกวดประเภททีม ทีมละ 3- 5 คน (แต่ละทีมจะต้องมีครู/อาจารย์ ที่ปรึกษา 1 ท่าน)

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 • ผลิตผลงานสื่อรณรงค์ ภายใต้แนวความคิด “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์”
 • ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องของมารยาททางสังคมของวัยรุ่น เพื่อสื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของผู้คนในสังคม
 • ความยาวเฉพาะเนื้อหา 3-5 นาที โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการในการนำเสนอ เช่น หนังสั้น, คลิปวีดีโอ, โฆษณา, รายการ,  MV, แอนิเมชัน, Motion Infographic, สารคดีเชิงข่าว หรือภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นๆ
 • จะต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นมาใหม่โดยไม่เคยส่งเข้าประกวดรายการใดๆ มาก่อนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น  ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องใหม่ได้ และใส่ Credit ได้ตามความเหมาะสม

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัคร/การส่งผลงานเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกช่องทางการส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  • ช่องทางที่ 1 ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยไรท์ลง DVD หรือ CD จำนวน 2 แผ่น พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ส่งใบสมัครและผลงาน มาพร้อมกัน) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยส่งที่
   โครงการประกวดผลิตผลงานสื่อรณรงค์ สันตพลนิทรรศ’61 
   วิทยาลัยสันตพล  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ
   เลขที่ 299/1 ถนนอุดร-สกล ตำบลหนองบัว
   อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
  • ช่องทางที่ 2 สมัครและส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ 

   • ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เวปเพจโครงการ  FB : Multimedia.stu.contest2018 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
   • ขั้นตอนที่ 2 ส่งผลงานโดยทำการ Upload ผลงานผ่าน googledrive ตั้งค่าเป็นสาธารณะให้สามารถเห็น และ downloadได้จากนั้นเข้าไปส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ที่ FB : Multimedia.stu.contest2018 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศผลวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ในงานสันตพลนิทรรศ’61 และทางเว็บเพจโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน

 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนําไปต่อยอดได้ 50 คะแนน
 • ความสมบูรณ์ สอดคล้องของชิ้นงานที่ผลิต ความถูกต้องตามกติกา 30 คะแนน
 • เทคนิคและมุมมองในการนําเสนอตามโจทย์ที่ได้รับ 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลยอดเยี่ยม Best Picture  เงินรางวัล  5,000  บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 • ผลงานดีเด่นระดับสถาบัน 15 ผลงาน  ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ ทีมผู้เข้าร่วมประกวด/อาจารย์/ครู ที่ปรึกษา ทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการ

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ประสานงาน อ. ธำรงชาติ วงศ์อารีย์ โทรi 081-234-1366
 • ทางเว็บเพจโครงการ FB : Multimedia.stu.contest2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อ. ธำรงชาติ วงศ์อารีย์

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14247

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017