Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ContestExhibitionSeminarForumContact ประกวดวิดีโอ เรื่อง “จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง”

เกี่ยวกับ artanddesign


โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอ เรื่อง “จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 115,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 – 4 ทั่วประเทศ
 2. ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเป็นทีม ทีมละ 2 คนขึ้นไป ไม่เกิน 5 คน (แต่ละทีมส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม)
 3. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านเป็นผู้รับรองและลงลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาในใบสมัคร

กติกาการประกวด

 1. วิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที (รวม Title และ End credit) เรื่อง “จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง” โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการข้างต้น โดยมีความเกี่ยวเนื่องกับข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

  1. มีคนหมดสติ คนที่มาพบได้ทําการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitations หรือ CPR) ด้วยการปั้มหัวใจอย่างถูกวิธีและส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน
  2. มีคนเจ็บหน้าอก คนที่มาพบส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 2. วิดีโอจะต้องมีโลโก้โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โลโก้ Cath Lab ในตอนต้นและตอนท้ายของวิดีโอ สามารถดาวน์โหลดโลโก้ได้ที่ www.chanthaburihospital.com
 3. วิดิโอมีขนาด 1280×720 pixels (HD) ขึ้นไป
 4. ไฟล์วิดีโอ เป็น mp4 หรือ wmv เท่านั้น
 5. ทางผู้จัดประกวดจะเป็นผู้อัปโหลดวิดีโอและเผยแพร่บน Facebook Fanpage โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี www.facebook.com/bdmschanthaburi
 6. เปิดรับสมัครและเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. (หากส่งไปรษณีย์จะถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
 7. ประกาศผลการตัดสินวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ในงานพิธีเปิด “ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory หรือ Cath Lab)” ณ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ทางเว็บไซต์ www.chanthaburihospital.com , Line@ ID : @bdmschanthaburi , และทาง Facebook Fanpage www.facebook.com/bdmschanthaburi
 8. สามารถหาข้อมูลอ้างอิงด้านการแพทย์ได้ที่เว็บไซต์ www.chanthaburihospital.com และ www.bangkokhealth.com
 9. กรณีต้องการเข้ามาถ่ายทําวิดีโอในโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารการตลาด คุณจันทิมา พูลผล และคุณชนันทกานต์ กิตติธนะวงศ์ โทร.039-319-888 ต่อ 9800 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันเสาร์-อาทิตย์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  (รางวัล Popular Vote ตัดสินจากยอด Like ใน Facebook Fanpage โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี www.facebook.com/bdmschanthaburi ทีมที่ได้จะต้องไม่ได้รางวัลซ้ํากับทีมที่ชนะเลิศและ รองชนะเลิศทั้ง 2 อันดับ หากซ้ํากันจะสงวนสิทธิ์การให้รางวัล Popular Vote กับทีมที่ได้ยอด Like ในลําดับถัดมา)

ติดต่อสอบถาม
แผนกสื่อสารการตลาด โทร. 039-319888 ต่อ 9800
ในวัน-เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันเสาร์-อาทิตย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชนันท์กานต์ กิตติธนะวงศ์ / โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13950

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017