Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.”

เกี่ยวกับ artanddesign


กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนทั่วไป

ลักษณะเนิ้อหา
มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจกรรม ภารกิจ และผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน โดยระบุสถานที่ซึ่งปรากฏในคลิปวิดีโออย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของดีในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศให้เป็นที่แพร่หลาย และสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันประชาสัมพันธ์ของดีในชุมชนของตนเอง

รายละเอียดการส่งผลงาน

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องจัดทำคลิปวิดีโอ ที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์และสอดคล้องกับแนวคิด “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ โดยต้องมีรายละเอียดสำคัญปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโออย่างน้อยได้แก่ ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
 2. ผู้ส่งผลงานต้องตั้งชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยต้องระบุ ชื่อ – นามสกุล จริง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ หากเป็นบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน จะต้องระบุสังกัดปัจจุบันในวันที่ส่งผลงานมาพร้อมกันด้วย
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งคลิปวิดีโอได้เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น ประเภทประชาชนทั่วไป หรือ ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
 4. ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นส่งผลงานโดยเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัยคณะกรรมการอาจใช้ดุลยพินิจ เชิญผู้ส่งผลงานเข้าชี้แจง และในกรณีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ออกให้โดยทางราชการ เพื่อยืนยันการรับรางวัล ทั้งนี้หากผู้ส่งผลงานไม่แจ้ง ชื่อ – สกุล รวมถึงที่อยู่ในการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกตัดสิทธิในการพิจารณาผลงาน
 5. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งคลิปวิดีโอได้ 1 คน ต่อ 1 ผลงาน เท่านั้น
 6. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 7. สามารถถ่ายทำได้โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ฯลฯ และไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ
 8. ผู้ส่งผลงานจะต้องอัพโหลดคลิปวิดีโอ ผ่าน Youtube และ คัดลอก URL ส่งมาที่อีเมล cddpr.contest@gmail.com พร้อมระบุชื่อผลงาน และชื่อ-สกุล รายละเอียดในการติดต่อมาพร้อมกันด้วย โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561
 9. คณะกรรมการจะคัดเลือกคลิปวิดีโอจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก จะนำไปแชร์ใน Fanpage กรมการพัฒนาชุมชน www.facebook.com/prcdd เพื่อให้ผู้เข้าชมร่วมกด Like ให้คะแนน
 10. ผู้ชมทั่วไปสามารถร่วมกด Like ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2561 คณะกรรมการจะใช้คะแนนจากยอด Like ร้อยละ 40 และคะแนนจากการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ร้อยละ 60
 11. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน กรมการพัฒนาชุมชนได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของคลิปวิดีโอ
 12. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำความผิด ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
 13. รูปแบบที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 14. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบได้ทันที และผู้เข้ารอบไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และกรมการพัฒนาชุมชนสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบได้ อนึ่งหากมีการตรวจสอบพบการทำผิดกติกาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ภายหลังการประกาศผลการตัดสิน กรมการพัฒนาชุมชนจะเรียกคืนรางวัลทุกกรณี
 15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

รางวัลการประกวด

 • ประเภทบุคคลทั่วไป

  • รางวัลยอดเยี่ยม​​ เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวั่
  • รางวัลดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล
 • ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน

  • รางวัลยอดเยี่ยม​​ เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • ​​กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
 • ​​โทรศัพท์ 0 2141 6322 – 23 หรือ 0 2141 6327 – 28
 • www.facebook.com/prcdd

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13771

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017