Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560 : Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017”

เกี่ยวกับ artanddesign


สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560 : Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017” ชิงงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศเกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยโดยมีเนื้อหาในคลิป ดังนี้

 1. ลักษณะนิสัยในการขับขี่ที่ปลอดภัย
 2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
 3. สะท้อนให้เห็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางในการป้องกัน/หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุโดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการรณรงค์การเกิดอุบัติเหตุ
 4. สะท้อนถึงการทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (ห้ามแสดงถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมอาทิการให้เด็กเล็กที่เท้ายังไม่ถึงที่พักเท้าโดยสาร)        

กติกาการประกวด

 1. ผู้สมัครเข้าประกวดเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดจำนวนผู้ร่วมทีมของผู้สมัคร
 2. ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวจะต้องมีความยาวไม่เกิน 90 วินาทีไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
 3. ผู้สมัคร 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 คลิปทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล
 4. ในแต่ละคลิปผลงานต้องมีชื่อและโลโก้สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)อยู่ในคลิปการนำเสนอโดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดโลโก้ของสมาคมฯได้ในเว็บไซต์http://www.tmea.or.th/web/index.asp
 5. ในแต่ละคลิปผลงานจะต้องปรากฏภาพรถจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายที่สวมใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกต้องโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและเป็นแนวทางในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลงโดยที่กลุ่มเป้าหมายของผู้ชมให้มุ่งเน้นไปที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป
 6. ไฟล์ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MPG, MP4, FLV AVI หรือ MOV เท่านั้น
 7.  บันทึกภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวลงบนแผ่น CD/DVD โดยระบุชื่อผลงานและใส่คำอธิบาย (description) ใต้คลิปผลงานพร้อมทั้งใส่ชื่อ-ที่อยู่ /e-mail/หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดทำ/ชื่อทีม/ชื่อผู้ร่วมทีมและส่งใบสมัครมาที่
  " สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
  เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ห้อง D201/12
  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตยเขตคลองเตย
  กรุงเทพฯ 10110 "
 8. ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งวันที่ 5 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2560 โดยจะประกาศผลการตัดสินการประกวดไม่เกินวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.tmea.or.th และส่งอีเมล์แจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบเกี่ยวกับกำหนดการและรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป

หมายเหตุ
ทุกๆผลงานต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

ประเภทรางวัล

 • ประเภทนักเรียนระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา ไม่เกินระดับ ปวช. มี 5  รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัล เกียรติยศ
 • ประเภท นิสิต นักศึกษาระดับ  ปวส.  อุดมศึกษา และ ประชาชนทั่วไปมี 5  รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชยอันดับที่5 ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศ

ติดต่อสอบถาม

 • ดร.วิสูตร Mobile : 085-489-9793
 • คุณสุภมาศ / คุณกรรณิการ์ : โทรศัพท์ 02-229-3147
 • e-mail : tmea@tmea.or.th

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13543

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017