Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบ Sticker : LINE Official Account @nineentertain

เกี่ยวกับ artanddesign


รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Sticker : LINE Official Account @nineentertain ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 15 ปีของรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข่าวสารและการดำเนินธุรกิจของรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้มีเวทีแสดงความสามารถด้านการออกแบบ วาดภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิก และพัฒนาผลงานของนักออกแบบชาวไทยให้ก้าวไปข้างหน้า
 4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีจำนวนผู้ติดตามในโลกออนไลน์ สูงสุดของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักออกแบบที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าสมัคร แต่ต้องดำเนินการออกแบบเองและไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

กติกาการส่งผลงาน
เพื่อให้การประกวดออกแบบ Sticker ของ LINE Official Account @nineentertain มีความโดดเด่นสูงสุดและมุ่งเน้นให้ผู้เข้าประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร น่าใช้งาน สวยงาม ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด คณะกรรมการจึงกำหนดกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ี้

 1. ผู้เข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ Sticker ขึ้นมาใหม่ในรูปแบบตัวการ์ตูนหรือมาสคอต ในคาแรคเตอร์ที่สามารถสื่อถึงรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ซึ่งเป็นรายการข่าวบันเทิงออกมาได้อย่างเด่นชัด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ข่าวบันเทิงขวัญใจคนไทย” โดยไม่มีการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำหรือนำคาแรคเตอร์ มาสคอต หรือตัวการ์ตูนที่ปรากฏว่ามีอยู่เดิมมาดัดแปลง ต้องเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเท่านั้น โดยผลงานการออกแบบของผู้ได้รางวัล จะได้รับการเผยแพร่ออกสู่สายตาประชาชนในรูปแบบ Sticker ทาง LINE Official Account @nineentertain
 2. ผู้ส่งผลงานต้องสร้างสรรค์ Sticker ในรูปแบบภาพนิ่ง (Static ) จำนวน 16 ตัว โดยต้องส่งทั้งไฟล์ PSD และ ไฟล์ AI ควรออกแบบโดยคำนึงถึงความสมดุลของรูป มีพื้นที่ว่างเหมาะสมระหว่างตัวรูปที่ตัดขอบแล้วกับเนื้อหา ตัวอักษรในรูปและสร้างฉากหลังของภาพประกอบให้โปร่งใส 

  • ไฟล์ PSD ขนาด 1000 x 1000 พิกเซล โดยไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความละเอียด 72dpi หรือสูงกว่า และโหมดสีแบบ RGB
  • ไฟล์ AI ขนาด 1000 x 1000 พิกเซล โดยไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความละเอียด 72dpi หรือสูงกว่า และโหมดสีแบบ RGB
 3. ทุกคาแรคเตอร์หรือการดีไซน์ ต้องแสดงอารมณ์ความรู้สึก ข้อความและรูปที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ส่งเสริมเรื่องที่ส่อไปในทางเสื่อมเสีย เช่น ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม เรื่องเพศ ความรุนแรง อาวุธ การพนัน ยาเสพติด ฯลฯ
 4. ไฟล์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องบรรจุลงแผ่น DVD เท่านั้น พร้อมปริ้นท์สี ตัวอย่างการออกแบบทั้ง 16 ตัว แปะลงกระดาษแข็งหรือฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว ยาวไม่เกิน 18 นิ้ว แนบมาพร้อมใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนด้วย
 5. ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งผลงานการสร้างสรรค์ได้มากกว่า 1 ธีม (16 ตัว ) โดยไม่จำกัดจำนวน
 6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทย-อังกฤษ) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเขียนคำอธิบายอย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ ทั้งนี้ผู้จัดฯ จะยึดข้อมูลการสะกดชื่อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร สำหรับใช้ในกรณีที่ผลงานออกแบบได้รับการคัดเลือก และจัดพิมพ์ในเอกสารและงานแสดงต่างๆ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการสมัครด้วย
 7. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ Sticker นั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อตัวมาสคอต หรือตัวการ์ตูน และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด หากข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวดทันทีี้
 9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือ องค์กรอื่นใด ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 10. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัยหรือหากต้องมีการปรับแก้ไข ก่อนการแผยแพร่ทาง LINE Official Account @nineentertain จะต้องสามารถแก้ไขได้
 11. คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวด พนักงานบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) พนักงานบริษัท LINE ประเทศไทย ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
 12. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์นำผลงาน มาสคอต การ์ตูน คาแรคเตอร์ของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ/ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวทางออนไลน์ ทางโทรทัศน์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 13. ไฟล์ภาพทุกคาแรคเตอร์ของผู้ชนะเลิศ / รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยมีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ทาง LINE Official Account @nineentertain ทางโทรทัศน์ และใช้ประโยชน์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมถึงประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยสมบูรณ์ในทุกๆ ช่องทาง
 14. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลทุกประเภท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของจำนวนเงินรางวัลที่ได้รับ
 15. ผู้ชนะการประกวดทุกรางวัลจะได้รับเงินรางวัลเมื่อ Sticker เปิดดาวน์โหลดหรือเปิดแถลงข่าวไปแล้ว 30 วัน
 16. แม้อายุงานการใช้งานและการดาวน์โหลด Sticker ทาง LINE Official Account @nineentertain จะหมดอายุการใช้งานลงแล้ว แต่คาแรคเตอร์ทั้งหมดยังมีกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตลอดไป และนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ให้ผู้ออกแบบ
 17. หากปรากฏว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการอำนวยการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดผู้นั้น ไม่ให้ส่งผลงานเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 ปี ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอำนวยการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 18. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 19. ทีมงานจะมีการบันทึกภาพระหว่างการพิจารณาตัดสินผลงานที่ส่งเข้ามาประกวด และสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อออกอากาศผ่านทางรายการในเครือไนน์เอ็นเตอร์เทน บมจ. อสมท ด้วย ซึ่งทุกท่านต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน
 20. สงวนสิทธิ์ที่ อสมท จะไม่พิจารณารางวัล หากคุณภาพผลงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่มีคุณภาพเพียงพอ

การส่งผลงานเข้าประกวด
เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560 ( ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ช่องทางการส่งผลงาน

 1. ส่งด้วยตนเอง ที่ห้องไนน์เอ็นเตอร์เทน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 2 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 2. ทางไปรษณีย์ โดยส่งถึง รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน (ประกวดออกแบบ Sticker ไนน์เอ็นเตอร์เทน) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ( ถือวันประทับในไปรษณีย์เป็นวันที่นำส่ง )
 3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 02-201-6071

ประกาศผลการตัดสิน

 • คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตัดสินในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ แจ้งผลการตัดสินไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 (พร้อมนัดเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์)
 • จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Sticker พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ / รองชนะเลิศอันดับ 1 / รองชนะเลิศอันดับ 2 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน ) ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภทต้องมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว Sticker ด้วยตนเอง พร้อมกันนี้ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลด Sticker ทาง LINE Official Account @nineentertain ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เช่นกัน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลเงินสดมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รางวัลเงินสดมูลค่า 25,000 บาท
 • โดยผลงานการออกแบบของผู้ได้รางวัล จะได้รับการพัฒนาหรือต่อยอดเพื่อใช้เป็น Sticker ของ LINE Official Account @nineentertain ให้ประชาชนทั่วไปได้ดาวน์โหลดฟรี รวมถึงนำมาใช้ในงานสื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ กิจกรรมและงานต่างๆ ของฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน ซึ่งไนน์เอ็นเตอร์เทน บมจ.อสมท จะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ผลงานแต่เพียงผู้เดียว

ติดต่อสอบถาม

 • รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บมจ.อสมท
 • โทรศัพท์ 02-201-6071
 • อีเมล์ nineentertain9@gmail.com

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13512

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017