Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดหนังสั้น “Italian-Thai 90 Seconds Short Film Competition” หัวข้อ COLOUR OF ITALY (สีสันของอิตาลี)

เกี่ยวกับ artanddesign


บริษัท BENETONE FILMS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Italian-Thai 90 Seconds Short Film Competition" หัวข้อ COLOUR OF ITALY (สีสันของอิตาลี) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 14 เรื่อง จะถูกนำไปฉายที่เทศกาล ITALIAN FILM FESTIVAL BANGKOK 2017

กติกาและเงื่อนไข
1. เป็นผลงานหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “COLOUR OF ITALY” ความยาว 90 วินาที (ไม่รวม End Credit และในส่วนนี้ต้องไม่เกิน 15 วินาที)
2. ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ และไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด
3. หนังสั้นต้องสื่อถึงความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และศาสนา
4. ไม่จำกัดรูปแบบ ประเภทของผลงาน รวมถึงเทคนิคการถ่ายทำ
5. ผลงานต้องเป็น BLUERAY, FULL HD, ความละเอียด 1,920 X 1080 (เพื่อรองรับการฉายในโรงภาพยนตร์)
6. ในตอนท้ายของหนังสั้นต้องมีโลโก้ ของทางผู้จัดการประกวด โดยสามารถดาวโหลดได้ที่ www.dropbox.com/s/64xbc1y9mzjkp7r/Template%20logo.ai?dl=0
7. คณะกรรมการมีสิทธิŽกำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์Žของข้อมูลทุกอย่างในผลงาน หากมีการพบว่าข้อมูลใดๆ ก็ตามในผลงานที่ส่งมานั้นละเมิดลิขสิทธิ์Ž ผู้ส่งผลงานต้องยอมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดประกวดสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินและขอคืนรางวัลได้

กำหนดระยะเวลา

 • ลงทะเบียนสมัครและส่งผลงานได้ ทาง www.ticketmelon.com ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2560
 • ประกาศผลหนังสั้นที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 14 เรื่อง วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทาง www.facebook.com/pg/italianthai90secondsshortfilmcompetition
 • ประกาศผลผู้ชนะ อันดับที่ 1-3 ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ทาง www.facebook.com/pg/italianthai90secondsshortfilmcompetition

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลสำหรับผู้โหวต (กด Like ใน Facebook Page) 5,000 บาท

เกณฑ์การตัดสิน

 • 35% – เนื้อหามีตรงกับข้อหัวเรืeอง COLOUR OF ITALY เข้าใจง่าย และชัดเจนภายใต้สิ่งที่ต้องการนำเสนอ
 • 35% – มีความคิดสร้างสรรค์ โชว์ไอเดียทีeโดนใจ แปลกใหม่ และน่าสนใจ
 • 30% – คะแนนโหวตจากทาง FACEBOOK (ยอด Like)

หมายเหตุ

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่องจะนำไปเผยแพร่ทาง Channel ของผู้จัดการประกวด และสำหรับผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 14 เรื่อง จะถูกนำไปฉายที่เทศกาล ITALIAN FILM FESTIVAL BANGKOK 2017 ในวันที่ 12 – 18 กันยายน 2560 ณ Quartier Cineart
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิŽ์ของผู้จัดทำ ทั้งนี้รายได้ที่เกิดจากการ Upload หนังสั้นทาง Channel ของผู้จัดการประกวด จะเป็นของผู้จัดการประกวดแต่เพียงผู้เดียว โดยเจ้าของผลงาน สามารถ Upload ผลงานที่ Channel ของตนเองได้ หลังจากวันประกาศผลแล้วเป็นต้นไป
 • ผู้จัดการประกวดมีสิทธิŽ์นำผลงานไปเผยแพร่โดยไม่จำกัดระยะเวลา และผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดจากการเผยแพร่จากฝ่ายผู้จัดงานประกวดจะถือเป็นกรรมสิทธิŽของฝ่ายผู้จัดงานแต่เพียงผู้เดียว
 • หากไม่มีผลงานเรื่องใดได้คะแนนถึงเกณฑ์ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิŽในการเปลeียนแปลงรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 098-4744900
 • 90secondsfilmfest@gmail.com
 • www.facebook.com/italianthai90secondsshortfilmcompetition

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Un Kitipan / BENETONE FILMS

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13366

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017