Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบเสื้อยับ คอนเซ็ปต์ “ยับที่เสื้อ ยืดที่ใจ”

เกี่ยวกับ artanddesign


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อยับ คอนเซ็ปต์ "ยับที่เสื้อ ยืดที่ใจ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการประหยัดอย่างยั่งยืน กับ กฟผ.

โจทย์การสร้างสรรค์ผลงานการประกวด
สร้างสรรค์ผลงานออกแบบการแต่งกาย ด้วยเสื้อที่ไม่ต้องรีด เสื้อที่ยับแต่ใส่แล้วดูดี ในลักษณะชุดกึ่งทางการ ที่สามารถใส่ทำงานและใส่เป็นชุดลำลองได้ สำหรับเพศชายและเพศหญิงอย่างละ 1 ชุด ภายใต้แนวความคิด "ยับที่เสื้อ ยืดที่ใจ"

"เสื้อยับ" คืออะไร
เสื้อยับ คือ เสื้อที่ตั้งใจทำให้เกิดรอยยับด้วยกระบวนการออกแบบตัดเย็บ มีดีไซน์และสไตล์ที่โดดเด่น ทันสมัย สามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาสในชีวิตประจำวัน รวมถึงเกิดความภาคภูมิใจเมื่อสวมใส่ เพราะเป็นเสื้อที่มีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน :ซึ่งมาจากการที่ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการรีด

กติกาการประกวด

 • ต้องเป็น นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ในสาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นๆ ไม่จำกัดอายุ – เพศ และสนใจงานด้านออกแบบการแต่งกายด้วยเสื้อยับ จำนวน 1 – 3 คน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นรูปแบบไฟล์ภาพ .jpg หรือ .png เท่านั้น โดยต้องจัดส่งผลงานออกแบบการแต่งกายด้วยเสื้อยับ จำนวน 2 ชุด (ชาย 1 ชุด หญิง 1 ชุด) พร้อมข้อมูล Inspiration board, Sketching, Material ที่ใช้ในการจัดทำชุด
 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560

เงื่อนไขและกติกาของผลงาน

 • ผลงานการออกแบบ ต้องสร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากสมาชิกในทีมที่สมัคร
 • ห้ามลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน
 • ผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ผลงานให้เป็นสิขลิทธิ์ของ กฟผ.
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

กำหนดการประกวด

 • เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560
 • ประกาศผลการคัดเลือก 10 ผลงาน ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
 • ผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ต้องจัดทำผลงานที่ออกแบบ ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2560
 • คณะกรรมการ / ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วม Coaching 10 ผลงาน ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
 • เปิดโหวตผลงาน (รางวัล Popular Vote) ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560
 • พิธีประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ และมอบรางวัล ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : ผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ผลงาน จะต้องดำเนินการ ดังนี้
1. ผลิตชิ้นงานที่ออกแบบ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ และใช้สำหรับเดินแบบแฟชั่นโชว์ในพิธีประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ และมอบรางวัล
2. ถ่ายภาพผลงานที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมาที่ Inbox ของ Facebook : ประกวดออกแบบเสื้อยับ กฟผ. ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ผลงาน และผลงานที่มียอดไลค์สูงสุดจะได้รับรางวัล Popular Vote

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสวยงาม (Creativity) 40 คะแนน
 • ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ (Design Thinking) 30 คะแนน
 • การนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (Application) 20 คะแนน
 • การตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลาย (Universal Design) 10 คะแนน

หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัล Popular Vote ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

หมายเหตุ : ผลงานออกแบบเสื้อยับที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนมูลค่า 5,000 บาท โดยต้องนำไอเดียที่ออกแบบมาผลิตจริง เพื่อใช้เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบแฟชั่นโชว์

ติดต่อสอบถาม

 • 0-2248-2000 ต่อ 166 / 089-8933419 (ในเวลาทำการ 9.00-17.00น.)
 • Facebook : ประกวดออกแบบเสื้อยับ กฟผ.

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13309

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017