Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2 หัวข้อ “รู้ทันกลลวง ห่างไกลโฆษณาปลอม” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในการกำกับดูแลของ อย. ให้แก่ประชาชนผู้บริโภค เพื่อให้สามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย
2. เพื่อสร้างกระแสสังคม ให้เห็นความสำคัญของแนวคิด หรือวิธีการคิดของผู้บริโภคประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มคนที่สนใจงาน Infographic เพื่อสร้างการจดจำเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อสร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่รักในการออกแบบ Infographic ในการช่วยสร้างสรรค์ผลงาน ในการเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ถูกวิธีและใช้ได้อย่างปลอดภัย เหมาะสม คุ้มค่า และสามารถเผยแพร่ความรู้นั้นออกไปสู่สาธารณชนได้

รูปแบบการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภท Infographic (1 คน)
2. ประเภท Motion Infographic (1-3 คน)

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 • การส่งผลงาน : ประเภท Infographic

  • ออกแบบสื่อ Infographic โดยใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น
  • ส่งผลงานขนาด A3 แนวตั้ง โดยกำหนดให้มีแถบสัญลักษณ์ของ อย. ด้านล่างตามที่กำหนด (สามารถ Download แถบสัญลักษณ์ของ อย. ได้ที่ https://goo.gl/xShqeS)
  • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน (สงวนสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ไม่นับรวมรางวัล Popular Vote และรางวัลขวัญใจ อย.)
 • การส่งผลงาน : ประเภท Motion Infographic

  • ออกแบบสื่อ Motion Infographic โดยใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น
  • การประกวด Motion Infographic ส่งประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบทีม (โดยแบบทีม มีสมาชิกในทีมได้ไม่เกิน 3 คน)
  • ไฟล์ผลงาน ความยาว 2 นาที และมีความละเอียด 1920×1080 พิกเซล
  • กำหนดให้ปิดท้ายคลิปด้วยโลโก้ อย. (สามารถ Download โลโก้ อย. ได้ที่ https://goo.gl/xShqeS)
  • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน (สงวนสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ไม่นับรวมรางวัล Popular Vote และรางวัลขวัญใจ อย.)

หลักฐานการส่งผลงาน
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร เพื่อศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ในการประกวด โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook/FDAThai หรือ www.oryor.com/infocontest
2. ใบสมัคร ที่มีการอธิบายแนวคิด (Concept) เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อ Infographic หรือ Motion Infographic

 • ประเภท Infographic จะต้องแนบไฟล์ต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ภาพ เพื่อนำมาจัดพิมพ์ประกอบการตัดสิน ประกอบด้วย

  • ไฟล์กราฟิกต้นฉบับประเภท Vector ที่ไม่ Create Outline (File AI หรือ PSD) โหมดสี CMYK พร้อมแนบ File Font
  • ไฟล์นามสกุล PDF และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI จำนวน 1 ไฟล์ (เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ภาพขนาด A3 ขึ้นไป)
  • แนบ URL รายละเอียดข้อมูลของ อย. ที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน (สามารถใช้ข้อมูลได้มากกว่า 1 URL)
 • o ประเภท Motion Infographic จะต้องแนบไฟล์ต้นฉบับ ประกอบด้วย

  • ไฟล์ผลงาน Export เป็นไฟล์ MP4 และ MOV ความยาว 2 นาที ความละเอียด 1920×1080 พิกเซล
  • แนบ URL รายละเอียดข้อมูลของ อย. ที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน (สามารถใช้ข้อมูลได้มากกว่า 1 URL)

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์งาน และเอกสารประกอบอื่นๆ มาที่ oryorinfocontest@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ไม่เกินเวลาเที่ยงคืน

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ และสอดคล้องตามหัวข้อที่กำหนด
2. การใช้ภาษา และการสื่อสารมีความหมายถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น
3. การนำเสนอมีความสดใหม่ โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร
4. การจัดวางองค์ประกอบตามหลักการออกแบบมีความสวยงาม น่าสนใจ

กำหนดการ

 • ปิดรับผลงาน : 30 เมษายน 2560 เวลาเที่ยงคืน
 • คัดเลือกผลงานผู้ผ่านเข้ารอบ : 9-11 พฤษภาคม 2560
 • เปิดโหวตผลงานรางวัล Popular Vote : 11-17 พฤษภาคม 2560 (ปิดโหวต 16.00 น.)
 • คัดเลือกผลงานผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย : 17 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวด และมอบรางวัล : 1 มิถุนายน 2560

รางวัลการประกวด

 • ประเภท Infographic

  • รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 7,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 4,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
  • รางวัลชมเชย : เกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท (จำนวน 8 รางวัล)
  • รางวัล Popular Vote : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
  • รางวัลขวัญใจ อย. : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
 • ประเภท Motion Infographic

  • รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 14,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 8,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
  • รางวัลชมเชย : เกียรติบัตร และเงินรางวัล 4,000 บาท (จำนวน 8 รางวัล)
  • รางวัล Popular Vote : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
  • รางวัลขวัญใจ อย. : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)

ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น หากมีการตรวจพบภายหลัง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว และ อย. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนรางวัลทั้งหมด
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ อย. สามารถนำไปแก้ไข ปรับปรุง และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภท Motion Infographic จะต้องนำไฟล์ Project ผลงาน เช่น ไฟล์สกุล .aep, .prproj หรือไฟล์อื่น ๆ ที่สามารถแก้ไขได้ มามอบให้ อย. ในวันรับรางวัลด้วย
5. ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับ
6. ผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote อาจจะเป็นคนเดียวกับผู้ที่ได้รับที่ 1, 2, 3 หรือรางวัลชมเชย ก็ได้

แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน
www.oryor.com (ให้ใช้ข้อมูลจากแหล่งนี้เท่านั้น และผู้ประกวดจะต้องแนบ URL ของข้อมูลที่ใช้ เพื่อประกอบการตัดสินของคณะกรรมการด้วย)

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประสานงานโครงการ
 • โทรศัพท์ 081 374 1434
 • oryorinfocontest@gmail.com
 •  Facebook/FDAThai หรือ www.oryor.com/infocontest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. witoon kichprechawanish

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13092

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017