Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดหนังสั้น “Krungsri Cat Film เอาเพลงมาทําเป็นหนัง”

เกี่ยวกับ artanddesign


กรุงศรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Krungsri Cat Film เอาเพลงมาทําเป็นหนัง" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภทเดี่ยวหรือทีม ไม่จํากัดจํานวน
2. ผู้เข้าประกวด มีอายุไม่เกิน 30 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครตัวจริง
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด/คน
3. ผลงานหนังสั้น บันทึกในรูปแบบ DVD จํานวน 1 แผ่น
4. ส่งไฟล์ภาพนิ่งของหนังมาอย่างน้อย 2-3 ภาพ จํานวน 1 แผ่น

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

 • ใช้เพลงมาทําหนังโดยชื่อเรื่องต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเพลง
 • มีชื่อเพลงให้เห็นอยู่ในหนังอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือมีบทเพลงนั้นๆ อยู่ในหนังอย่างน้อย 1 ครั้ง สั้นยาวไม่จํากัด โผล่มาตอนไหนรูปแบบใดก็ได้
 • เพลงที่นํามาใช้ต้องเป็นเพลงที่เคยเปิด ที่ Cat Radio ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (รายชื่อเพลงอยู่ในเอกสารแนบ)
 • ความยาวไม่เกิน 5 นาที (รวมไตเติ้ลของโครงการตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย) ไม่จํากัดอุปกรณ์แนวทางและวิธีการ
 • โครงเรื่องหนังสั้นที่นําเสนอต้องเป็นโครงเรื่องใหม่ และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน
 • ผลงานหนังสั้น จะต้องมีผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีปรากฏในหนังสั้นโดยให้เลือกตามหัวข้อดังนี้

  • Krungsri Prompt Pay
  • บัตรเดบิต Rikakkuma
  • บัตร ATM/บัตรเดบิต OPD
  • ผลิตภัณฑ์เงินฝาก (สมุดบัญชี)
  • Krungsri Mobile App
  • ชําระค่าสินค้าและบริการ
  • Krungsri Yellow Points
  • Krungsri online Privilege
 • การผลิตหนังสั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดําเนินการผลิตเองทั้งหมด
 • หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบ DVD โดยจะต้องสามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น DVD ทั่วไป ผู้เข้าประกวด ต้องเก็บผลงานในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับไว้ด้วยสําหรับการฉาย

ทางโรงภาพยนตร์ (สําหรับหนังที่เข้ารอบ 10 เรื่อง)

 • เนื้อหาในหนังสั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 • ไม่เป็นผลงานที่ทําซ้ํา ดัดแปลงและไม่เคยนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางแคทเรดิโอและกรุงศรีฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 • คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันทีโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ส่งหนังสั้น ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด
1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกติกา ได้ที่ Facebook : Krungsri Cat Film โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน
2. ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานในรูปแบบ DVD ผู้เข้าประกวด ต้องเก็บผลงานในรูปแบบไฟล์ต้นฉบับไว้ด้วย (สําหรับหนังที่เข้ารอบ 10 เรื่องจะถูกนําไปฉายในโรงภาพยนตร์) ส่งผลงานได้ที่ Cat Radio ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่

Cat Radio เลขที่ 1603 ซอยลาดพร้าว94
ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพ 10310 (วงเล็บมุมซอง Krungsri Cat Film)

3. เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559

เกณฑ์การให้คะแนน

 • รางวัลชนะเลิศ และรางวัลขวัญใจกรุงศรีตัดสินโดยคณะกรรมการ ผู้กํากับชื่อดัง ดีเจแคทเรดิโอ และคณะกรรมการของกรุงศรี
 • รางวัล Popular Vote ตัดสินจากคะแนนโหวตทาง www.krungsri.com/ecampus

กติกาการโหวตรางวัล Popular Vote
1. ผลงาน 10 เรื่อง ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ (ประกาศผลหนังสั้น 10 เรื่องที่เข้ารอบ 12 ตุลาคม 2559) จะถูกอัพโหลดและเปิดรับคะแนนโหวตผ่านทาง www.krungsri.com/ecampus
2. บุคคลทั่วไปสามารถ เข้าไปชมหนังสั้น ร่วมแชร์และโหวต ได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 24 ตุลาคม 2559 ที่ www.krungsri.com/ecampus

รางวัล

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ ขวัญใจกรุงศรี

กําหนดการ

 • ระยะเวลาส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2559
 • ประกาศผลหนังสั้น 10 เรื่องที่เข้ารอบ 12 ตุลาคม 2559
 • เก็บคะแนน Popular Vote ระหว่างวันที่ 12 – 24 ตุลาคม 2559 ที่www.krungsri.com/ecampus
 • ประกาศผลรอบตัดสิน 25 ตุลาคม 2559 และพิธีมอบรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02 530 9611
 • www.thisiscat.com
 • www.facebook.com/thisiscatradio 

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/12712

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017