Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มุมโปรดในบ้านของฉัน”

เกี่ยวกับ artanddesign


SCB ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มุมโปรดในบ้านของฉัน” พร้อมคำบรรยายสั้นๆ ถ่ายทอดความรัก รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความอบอุ่นในครอบครัว ชิงรางวัล มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

กติกา
โปรดอ่านกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจก่อนร่วมกิจกรรม กรณีคุณเข้าร่วมกิจกรรมถือว่าคุณได้ยอมรับกติกาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

 1. 1 User สามารถส่งภาพถ่าย “มุมโปรดในบ้านของฉัน” พร้อมคำบรรยายสั้นๆ มาร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ และโหวตให้กับภาพของตนเองได้ (คลิกส่งภาพที่ปุ่มสีม่วงบริเวณช่องพิมพ์คำค้นหา)
 2. 1 User สามารถโหวตให้แต่ละภาพและข้อความ ได้ 1 ครั้ง/วัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม (นับเวลา 24 ชั่วโมงจากเวลาที่แต่ละคนโหวตให้กับแต่ละภาพ)
 3. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 คน สามารถรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 4. ร่วมส่งภาพและร่วมโหวตได้ทาง www.scbphotocontest.net/myhomephoto2559 ตลอดระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่ 23 พ.ค. – 24 มิ.ย. 59
 5. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 14 ก.ค. 59 ทาง www.scbphotocontest.net/myhomephoto2559 ที่หัวข้อประกาศรางวัล
 6. สงวนสิทธิ์การให้รางวัลเฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกา & เงื่อนไขการให้รางวัลเท่านั้น

การตัดสิน แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

 • ประเภทตัดสินจากคณะกรรมการที่ธนาคารมอบหมาย โดยภาพที่มีสิทธิเข้ารอบให้กรรมการตัดสินจะต้องมีคะแนนโหวตตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป รวมถึงผู้ส่งภาพและภาพที่ส่งต้องถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขการประกวดเกณฑ์ในการพิจารณาโดยคณะกรรมการคือ

  • ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่สื่อความหมายได้สอดคล้องกับหัวข้อ “มุมโปรดในบ้านของฉัน”
  • คำบรรยายภาพสั้นๆ ที่ช่วยอธิบายภาพให้สื่อถึงความประทับใจในภาพที่ส่งมา
 • ประเภทตัดสินจากคะแนนโหวต จะพิจารณาเฉพาะภาพและผู้ส่งภาพที่ทำตามกติกา & เงื่อนไขการประกวด
 • คณะกรรมการและทีมงานที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมจะตัดสินและนับคะแนนโหวต ในช่วงวันที่ 27 มิ.ย. – 8 ก.ค.59 ในเวลาทำการของธนาคาร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

ของรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล แบ่งเป็นการตัดสินจากคณะกรรมการ และตัดสินจากคะแนนโหวต (ประเภทละ 1 รางวัล)

  • รางวัลชนะเลิศประเภทกรรมการตัดสิน รางวัลคือบัตรกำนัล Home Pro มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมหมอนผ้าห่มน้องอีซี่ 1 ใบ มูลค่า 490 บาท
  • รางวัลชนะเลิศประเภทโหวต รางวัลคือบัตรกำนัล Home Pro มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมหมอนผ้าห่มน้องอีซี่ 1 ใบ มูลค่า 490 บาท
 • รางวัลชมเชย

  • รางวัลชมเชยประเภทกรรมการตัดสิน จำนวน 10 รางวัล แต่ละรางวัลประกอบด้วยบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาทพร้อมหมอนผ้าห่มน้องอีซี่ 1 ใบ มูลค่า 490 บาท
  • รางวัลชมเชยประเภทโหวต จำนวน 10 รางวัล สำหรับภาพที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในลำดับที่ 2-11 แต่ละรางวัลประกอบด้วยบัตรกำนัล Tesco Lotus 500 บาท พร้อมหมอนผ้าห่มน้องอีซี่ 1 ใบ มูลค่า 490 บาท

การรับรางวัล 
ผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น

 • ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่รัชโยธิน พร้อมชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นเงินสด โดยธนาคารจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลภายใน 5 วันทำการ นับจากวันประกาศผลผู้ได้รับรางวัล เพื่อนัด วัน เวลา และแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัล ตามข้อมูลติดต่อที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้แจ้งไว้ในหน้าลงทะเบียน
 • ผู้ได้รับรางวัลอื่นๆ ธนาคารจะจัดส่งรางวัลไปทางไปรษณีย์ (ในประเทศ) ตามที่อยู่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมให้ไว้ในหน้าลงทะเบียน ภายใน 90 วัน นับจากวันประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้หากรางวัลที่ธนาคารจัดส่งไปแล้วถูกตีคืนไม่ว่าด้วยเหตุใด ธนาคารจะไม่จัดส่งของรางวัลให้อีก แต่ผู้ได้รับรางวัลสามารถมารับรางวัลได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่รัชโยธิน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59 เวลา 16.00 น.
 • หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่ได้นัดไว้ หรือภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลเฉพาะแฟนเพจ SCB Thailand เท่านั้น

เงื่อนไข

 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็น Fanpage ของ SCB Thailand
 • ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ธนาคารตรวจสอบแล้ว ไม่พบการกระทำทุจริต หรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดๆ อันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น

  • ใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์
  • เจตนาใช้เครื่องมือ/โปรแกรมภายนอก หรือสร้าง Account ขึ้นมาใหม่ในการช่วยเพิ่มยอดโหวต
  • เจตนาใช้เครื่องมือ หรือ โปรแกรมภายนอกในการบิดเบือนข้อมูลของโปรแกรม
 • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • กรณีตรวจสอบพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หรือผิดศีลธรรม หรือไม่เหมาะสม หรือภาพไม่เป็นไปตามกติกา ธนาคารจะตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมนั้นออกจากกิจกรรมและนำภาพออกจากระบบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากธนาคารได้มอบรางวัลไปแล้ว ธนาคารมีสิทธิที่จะเรียกรางวัลนั้นคืนจากบุคคลดังกล่าว
 • การใช้บัตรของขวัญเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทหรือผู้ออกบัตรของขวัญนั้นๆ กำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดชอบหากผู้ร่วมกิจกรรมได้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือกระทำผิดกฎหมายขึ้น
 • หากธนาคารได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากภาพหรือข้อความที่ส่งเข้าประกวดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เช่น ส่งภาพหรือข้อความอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเข้าประกวดและเจ้าของลิขสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากธนาคาร เป็นต้น ผู้ร่วมกิจกรรมที่ส่งภาพหรือข้อความนั้น จะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อธนาคารทั้งหมด
 • ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้ธนาคารใช้ภาพและข้อความที่ส่งเข้าร่วมประกวดโดย การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ โดยธนาคารไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่เพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวแม้กิจกรรมจะสิ้นสุดลงแล้ว
 • ธนาคารมีสิทธินำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ร่วมกิจกรรมออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภาพและข้อความได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
 • กิจกรรมนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับทาง Facebook ทั้งสิ้น
 • ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา ของรางวัล และยกเลิกกิจกรรมนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

  • เว็บไซต์รองรับการแสดงผลได้ดีบน iOS 7 ขึ้นไป, Android 4.5 ขึ้นไป / Mobile Browser Safari version 7 ขึ้นไป, Chrome version 34 ขึ้นไป / Desktop Browser Safari version 7 ขึ้นไป, Chrome version 31 ขึ้นไป, Firefox version 25 ขึ้นไป, IE version 9 ขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/scb.thailand

ขอบคุณเเหล่งที่มา  http://contestwar.com/contest/12236

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017