Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาสนใจการดูแล “หัวใจ” มากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ artanddesign


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คังเซน คริลล์ ออยล์ โดยบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาสนใจการดูแล “หัวใจ” มากยิ่งขึ้น ภายใต้หัวข้อ “One Heart Movies Project : หนังสั้น – หัวใจ – ใครสักคน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด รับรู้ปัจจัยเสี่ยง เกิดความตระหนักถึงภัยอันตราย
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกัน ควบคุม โรคหัวใจและหลอดเลือด

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 16 – 25 ปี
 • สามารถส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือเป็นทีม โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • กรณีส่งผลงานเข้าประกวดแบบเป็นทีม จะต้องเป็นสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียว
 • กรณีส่งผลงานเข้าประกวดแบบทีม จะต้องมีจำนวนสมาชิกในทีม ไม่เกิน 5 คน

เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ต้องมีเนื้อหาในหัวข้อ “One Heart Movies Projects : หนังสั้น – หัวใจ – ใครสักคน”
 • ความยาวของผลงานตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 นาที
 • ผู้ส่งผลงานต้องตั้งชื่อเรื่องหนังสั้นตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อและเนื้อหาการประกวด
 • ความยาวของผลงานรวม Title Intro และ End Credit
 • ต้องมี End Credit ครบและถูกต้องตามที่กำหนดเป็นองค์ประกอบอยู่ในผลงานหนังสั้น (ดาวน์โหลดเพิ่มเติม)
 • ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถส่งผลงานเป็นไฟล์วิดีโอในรูปแบบ AVI , MPEG , MP4 , MPG , WMV , MOV หรืออื่นๆ โดยมีคุณภาพระดับ 720 p ขึ้นไป

ระยะเวลาโครงการ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ รับมัครและส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 16 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2558
 • คัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบโดยคณะกรรมการ วันที่ 5 มกราคม 2559
 • ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 8 มกราคม 2559 พร้อมเผยแพร่ตามช่องทางออนไลน์ที่กำหนด
 • ระยะเวลาการร่วม Like และ Share ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ตามช่องทางที่กำหนด สำหรับรางวัล Popular Vote ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 และสิ้นสุดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น.
 • ประกาศผลวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 และมอบรางวัลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลทาง www.kangzen.com/oneheartmovies ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2558
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครทุกคนในทีม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีผู้สมัครในรูปแบบทีม ที่ส่งผลงานเพื่อพิจารณาแล้วจะไม่สามารถแก้ไข / เปลี่ยนแปลง / เพิ่ม หรือลด รายชื่อบุคคลในทีมได้        

การส่งผลงาน

 • กรอกข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครทุกคนในทีมทาง www.kangzen.com/oneheartmovies โดยผู้สมัครจะได้รับ Username และ Password สำหรับ Login
 • ระบุ Link ที่ upload ไฟล์หนังสั้นฝากไว้
 • กรณีที่ผู้สมัครได้สมัครในระบบมาก่อนแล้ว ไม่ต้องกรอกข้อมูลการสมัครอีก แต่ให้ Login ตาม Username ที่ได้รับไป แล้วระบุ Link ที่ upload ไฟล์หนังสั้นฝากไว้
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2558

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท

* เป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดของโครงการ *

ติดต่อสอบถาม

 • คุณมนทกานต์ (แอ้), คุณณัฐริกา (คุณโบว์), คุณชัยภัทร (คุณโค้ก)
 • แผนกกลยุทธ์การตลาด ฝ่ายการตลาด
 • โทรศัพท์ 02-378-8888 ต่อ 3507, 3508 และ 3512
 • กล่องข้อความเฟซบุ๊ค www.facebook.com/kangzenoneheartmovies

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชัยภัทร เฉลิมโพธิ์ศรี

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/11651

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017