Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ใส่ถุงดีออก บอกต่อรึยัง”

เกี่ยวกับ artanddesign


สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ใส่ถุงดีออก บอกต่อรึยัง” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีความประสงค์จัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่ม เยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เกิดการยอมรับ มีทัศนคติที่ดีต่อถุงยางอนามัย และสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การมีพฤติกรรมในการป้องกันการ ติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง

คุณสมบัติของผู้สมัครและผู้เข้าร่วมโครงการ

 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยแบ่งเป็น 2

  • ประเภทที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา
  • ประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป
 • ผู้สมัคร 1 คนสามารถเป็นสมาชิกได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น
 •   สมาชิกในแต่ล่ะทีม ไม่เกิน 3 คน

สามารถขอรับใบสมัครได้จากที่ต่างๆ ดังนี้

 • ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ aidssti.ddc.moph.go.th
 • ขอรับได้ที่ e-mail : thedreamin@hotmail.com
 • รับได้ที่สถานศึกษาที่ท่านศึกษาอยู่
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 094 564 4192, 098 942 4564

กติกาและขั้นตอนการส่งผลงาน 
1. ผลิตผลงานในรูปแบบบทวีดีทัศน์ (storyboard) ประกอบด้วยลำดับขั้นตอนของเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมคำอธิบายรายละเอียดผลงานใต้ภาพ มีความยาวไม่ตํ่ากว่า 3 นาที โดยสามารถนำไปสร้างผล งานได้ไม่จำกัดรูปแบบ เช่น หนังสั้น (True Story) การ์ตูน (Animation) คลิปตลก (Comedy) สารคดีสั้น (Documentary) กล้องแอบถ่าย (CandidCamera) กราฟฟิกส์ (Graphic) ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และผลงานที่ได้จะต้องมีความเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ผู้เข้าประกวด 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
3. ลงทะเบียนและส่งผลงานผ่านทาง

 • e-mail : thedreamin@hotmail.com
 • ไปรษณีย์ : บริษัท เดอะดรีมอิน จำกัด 324 ถ.สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 โดยจะถือเอาวันที่ตราประทับไปรษณีย์ต้นทาง

4. กำหนดเวลา

 • หมดเขตลงทะเบียน และส่งผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
 • ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ 2 ทั้ง 2 ประเภทในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

เงื่อนไขในการส่งผลงานตลอดโครงการ 
1. ผลงานทั้งหมดจะต้องมี เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป และวิดีโอที่ไม่สื่อใน ทางลามกอนาจาร ส่อเสียดหรือ หมิ่นบุคคล ไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ผู้จัดงานจะเก็บเอกสารการสมัคร และผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นไว้โดยไม่มีการส่งคืนผู้สมัครไม่ว่า กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ “สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข” โดยทางสำนักฯจะนำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อไป
4. ผลงานนำเสนอต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด ไม่เคยได้รับรางวัลใด หรือ เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทางสื่อใดๆมาก่อน
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลการประกวดสื่อคลิปวีดีทัศน์พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัลการประกวดสื่อคลิปวีดีทัศน์พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 17,500 บาท
รางวัลชมเชย เงินรางวัลการประกวดสื่อคลิปวีดีทัศน์พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/5027

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017