Rss

  • youtube
  • linkedin
  • google

ประกวดวิดีโอคลิป “Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2014”

เกี่ยวกับ Admin


สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (Thai Motorcycle Enterprise Association: TMEA) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในโครงการประกวดวิดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2557 “Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2014” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนในการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา และสำหรับประชาชนทั่วไป

กติกาการประกวด
1. ไม่จำกัดอายุเพศระดับการศึกษาและจำนวนผู้ร่วมทีมของผู้สมัคร
2. คลิปวิดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน60 วินาทีไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
3. ผู้สมัคร 1 ทีมสามารถส่งคลิปผลงานได้มากกว่า 1 คลิปทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล
4. ในแต่ละคลิปผลงานต้องมีชื่อและโลโก้ของสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย(TMEA) อยู่ในคลิปการนำเสนอโดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดโลโก้ของสมาคมฯได้ที่เว็บไซต์ http://www.tmea.or.th/web/index.asp
5. ในแต่ละคลิปผลงานจะต้องปรากฏภาพรถจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายที่สวมใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกต้องและมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย(โดยที่ รถจักรยานยนต์ และ หมวกนิรภัย ต้องเป็นไปตาม มาตรฐานอุตสาหกรรม) เช่นการสวมหมวกนิรภัยเมาไม่ขับข้อควรระวังในการใช้รถใช้ถนนความไม่ประมาทไม่ขับรถเร็วหรืออื่นๆโดยที่กลุ่มเป้าหมายของผู้ชมให้มุ่งเน้นไปที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนทั่วไปที่มีอายุ 15-25 ปี
6. ไฟล์วิดีโอต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MPG, MP4, FLV AVI หรือ MOV เท่านั้น
7. นำคลิปวีดิโอบันทึกลงแผ่น CD/DVD ส่งพร้อมใบสมัครมาที่สมาคมฯ ตั้งชื่อผลงาน และใส่คำอธิบาย (description) ใต้คลิปผลงานพร้อมทั้งใส่ชื่อทีม และผู้เข้าร่วมทีม เมื่อทางคณะกรรมการได้รับผลงานของท่านแล้วจะติดต่อกลับไปยังอีเมลล์ของผู้สมัครเพื่อยืนยันการสมัคร

ส่งผลงานส่งไฟล์วีดีโอต้นฉบับที่บันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลลงแผ่น CD/DVD ระบุชื่อผลงาน-ชื่อทีมส่งมายัง…
สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง D201/12
เลขที่60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
​tel: 02-229-3147
กรณีที่ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB สามารถส่งมาทาง E-mail: tmea@tmea.or.th
สามารถส่งคลิปผลงานได้ตั้งวันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะกรรมการตัดสินจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดภายในเดือนธันวาคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.tmea.or.th และจะส่งอีเมล์แจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเกี่ยวกับกำหนดการและรายละเอียดการรับรางวัลต่อไปโดยจะทำการมอบรางวัลในเดือน ธันวาคม 2557
8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุภมาศหรือคุณกรรณิการ์e-mail: tmea@tmea.or.th โทรศัพท์ 02-229-3147 หรือวิสูตร Mobile: 085-489-9793

เงื่อนไขการสมัคร
1. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและสามารถปฏิเสธการรับสมัครคลิปวิดีโอที่ไม่เป็นไปตามกติกาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
2. ทางสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยขอสงวนสิทธิ์ในการนำคลิปที่ผู้สมัครส่งเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ไปใช้เผยแพร่ตัดต่อดัดแปลงหรือทำซ้ำเพื่อประกอบการทำสื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่เนื้อหาภาพเสียงคลิปวิดีโอซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
4. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นหรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อโทรทัศน์เข้าร่วมประกวดอีก
5. ระหว่างการประกวดไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ส่งประกวดไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆหรือเวทีอื่นๆ
6. รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาภาพเสียงคลิปและวิดีโอจะต้องมีความเหมาะสมไม่สื่อไปในทางลามกอนาจารหมิ่นประมาทผู้อื่นขัดแย้งหรือล่อแหลมต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประเภทรางวัล
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดแบ่งเป็นสองประเภทคือ
1. รางวัลสุดยอดคลิป “Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2014”ประเภทนักเรียนนิสิตนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
รางวัลอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000บาทพร้อมโล่รางวัล
รางวัลอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
2. รางวัลสุดยอดคลิป “Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2014”ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
รางวัลอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รางวัลอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การตัดสินรางวัลชนะเลิศ “สุดยอดคลิป TMEA Road Safety VideoClip contest” ทั้งสองประเภท รวม 100 คะแนน
1. เนื้อหาในภาพรวม : ความเหมาะสมของเนื้อหาการเรียบเรียงเรื่องราวตลอดจนการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย 40 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ : ความคิดสร้างสรรค์, ความโดดเด่นที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดความประทับใจและเกิดการจดจำ 40 คะแนน
3. คุณภาพการผลิต : คุณภาพของภาพเสียงการตัดต่อความสวยงามของผลงาน 10 คะแนน
4. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย : ความสามารถในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาอายุ 15-25 ปี 10 คะแนน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Wisoot W. / สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.contestwar.com/contest/4326

เนื้อหาใกล้เคียง:

Comments are closed.

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017