Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : ข่าวการประกวด

ประกวดภาพยนตร์สั้น “NCI SHORT FILM AWARD 2018”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "NCI SHORT FILM AWARD 2018" หัวข้อ "มะเร็ง 5.0 FREE CANCER, CANCER FREE" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ลักษณะผลงาน

 • ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด แนวทางการป้องกัน และรักษามะเร็ง การมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างกำลังใจ สร้างความตระหนักรู้ มะเร็งรู้ก่อนรักษาได้
 • ผลงานรูปแบบภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 • หมดเขตรับผลงานวันที่ 15 ตุลาคม 2561

การส่งผลงาน
ส่งใบสมัคร พร้อมผลงานรูปแบบ DVD มาที่

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
เลขที่ 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
วงเล็บมุมซอง ( NCI SHORT FILM AWARD 2018) ใช้วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นเอกฉันท์

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-158-6122 ต่อ 616
 • Email : event@tvburabha.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Phaijittra Rueannark

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14146

ประกวดออกแบบ LINE Creators Market Sticker Contest ปี 4

LINE Creators Market ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ LINE Creators Market Sticker Contest ปี 4 หัวข้อ "ชีวิตประจำวันครบรส แบบโหด มันส์ ฮา! : Chic and Cool Daily Life"ชิงทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเยี่ยมชมออฟฟิศแห่งใหม่ของ LINE ณ ประเทศญี่ปุ่น และสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ 5 วัน 3 คืน

วิธีการเข้าร่วมการแข่งขัน

 1. ออกแบบสติกเกอร์อันแฝงไว้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงการบอกรักในแบบต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ "ชีวิตประจำวันครบรส แบบโหด มันส์ ฮา!" จำนวน 3 แบบ (โดยอาจเป็นภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว) พร้อมคำบรรยายถึงแนวคิดของผลงาน
 2. ส่งผลงานตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้

  • รูปแบบที่กำหนดสำหรับสติกเกอร์ภาพนิ่ง

   • รูปแบบไฟล์ (Format): PNG
   • ขนาด: กว้าง 370 พิกเซล × สูง 320 พิกเซล
  • รูปแบบที่กำหนดสำหรับสติกเกอร์เคลื่อนไหว (animation)

   • รูปแบบไฟล์ (Format): APNG
   • ขนาด: กว้าง 320 พิกเซล × สูง 270 พิกเซล ต่อเฟรม ด้านใดด้านหนึ่งต้องมีขนาดอย่างน้อย 270 พิกเซล
   • ระยะเวลาเคลื่อนไหว: (1-4 วินาที) ไม่เกิน 4 วินาทีต่อสติกเกอร์ 1 ตัว
   • ขนาดสูงสุดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 300 KB หลังเปลี่ยนเป็น APNG

หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท โดยในกรณีที่ผลงานได้รับคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว

กำหนดระยะเวลา

 • เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 และหมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7)
 • LINE จะประกาศผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7) ผ่านทาง LINE STICKERS OA

ของรางวัล
ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลเป็นทริปไปเยี่ยมชมออฟฟิศแห่งใหม่ของ LINE ณ ประเทศญี่ปุ่น และสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ โดยแบ่งจำนวนรางวัลตามรูปแบบผลงาน ดังนี้

 1. สติกเกอร์ภาพนิ่ง จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 1 ท่าน)
 2. สติกเกอร์เคลื่อนไหว (animation) จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 1 ท่าน)

หมายเหตุ

 • ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบภาษีที่เกี่ยวข้อง และ LINE มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • ของรางวัลตามที่ระบุข้างต้นนี้เป็นของรางวัลเพียงสิ่งเดียวที่ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับ โดยระหว่าง LINE กับ ผู้ชนะการแข่งขันโครงการนี้ ไม่มีข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันมีมูลค่าเป็นเงินใดๆ อีก

การตัดสินผลงาน
คณะกรรมการจะตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. ความสามารถทางศิลปะและเทคนิคของผลงาน
 2. ความคิดสร้างสรรค์และความมีเอกลักษณ์
 3. การที่สามารถนำสติกเกอร์ไปใช้ได้จริงในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโต้แย้งได้

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14141

ประกวดคลิปวิดีโอ “ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์”

กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ชิงเงินรางวัลรมูลค่าวม 100,000 บาท

กติกาการส่งผลงาน

 1. ต้องเป็นคลิปวิดีโอ ที่ถ่ายทำขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ตัดต่อไม่ต่ำกว่า 1 นาที
 2. เนื้อหาในคลิปต้องสื่อถึงความเข้าใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
 3. ส่งผลงานได้ทุกไฟล์นามสกุล มีความละเอียดอย่างน้อย 1280 x 720 พิกเซล
 4. ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ ตัดต่อ หรือตกแต่งผลงาน
 5. สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น (แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล)
 6. ส่งผลได้ทาง อีเมล์ safedriving4.0@gmail.com หรือ www.facebook.com/safedriving4.0

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงาน พร้อมชื่อ/เบอร์โทรศัทพ์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 081-9733214
 • www.facebook.com/safedriving4.0

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14100

ประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 10 ปี ภายใต้แนวความคิด “10 ปี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด”

สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 10 ปี ภายใต้แนวความคิด “10 ปี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องมอบสิทธิ์ทั้งหลายของผลงานให้แก่สโมสร โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ส่ง หากพบว่ามีการลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา และจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยตนเอง
 • ผู้ที่สนใจจะส่งผลงานเข้าประกวด ส่งผลงานออกแบบ ด้วยไฟล์ Jpeg หรือ ปรินท์ลงกระดาษ A4 พร้อมแนบใบสมัครที่อธิบายถึงแนวคิดการออกแบบโดย สังเขป มาทางไปรษณีย์ หรือ E-mail ตามรายละเอียด ดังนี้

  • ทางไปรษณีย์ : บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด เลขที่ 430/20 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • ทาง E-mail : logocontest@brutd.com ระบุหัวข้อ E-mail (Subject) : โลโก้ 10 ปี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

ระยะเวลาการส่งผลงาน

 • เปิดรับผลงานออกแบบตั้งแต่ วันนี้ – 20 สิงหาคม 2561
 • ประกาศ 10 ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายวันที่ 1 กันยายน 2561 ทาง www.BuriramUnited.com
 • เปิดให้แฟนบอลร่วมโหวตตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2561 ทาง www.BuriramUnited.com
 • ประกาศผลโลโก้ที่ชนะเลิศวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ทาง www.BuriramUnited.com

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายการตลาด บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด
 • โทรศัพท์ : 081-705-4454
 • E-mail : logocontest@brutd.com

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14105

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ภาพตราสัญลักษณ์ เป็นการแสดงถึงการฉลองวาระครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. การออกแบบภาพตราสัญลักษณ์ กำหนดองค์ประกอบหลักเป็นสีเขียวมะกอก และประกอบไปด้วยสีอื่นๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 4 สี
 3. ผลงานต้องเป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใดก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิค
 4. ไฟล์ผลงานต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยให้จัดส่งเป็นไฟล์นามสกุล .ai (Adobe illustration) และ .jpg โดยให้ระบุ code สีที่เลือกใช้ใน Mode CMYK / RGB
 5. เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข ภาพหรือสัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ไม่ใช้ภาพประกอบหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก และไม่เคยเผยแพร่ในสื่ออื่นๆ มาก่อน หากพบการละเมิดเงื่อนไขข้อนี้ จะถูกตัดสิทธิ์และถอนรางวัลคืนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทางคณะฯ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 7. เจ้าของผลงานจะต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้จนกว่าจะประกาศผลการตัดสิน เพื่อเป็นหลักฐาน และสามารถแก้ไขให้เหมาะสมขึ้นภายหลังการตัดสินตามคำแนะนำของคณะฯ

การจัดส่งผลงานและการประกาศผลการตัดสิน

 1. สามารถจัดส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
 2. ช่องทางการจัดส่งผลงาน

  • ส่งผลงานด้วยตนเองที่ คุณอรัญญา อินทโชติ งานธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ส่งทางไปรษณีย์ ให้บันทึกไฟล์ลง CD แล้วจัดส่งมายัง
   คุณอรัญญา อินทโชติ
   งานธุรการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
   โดยจะถือวันที่คณะฯ ได้รับผลงานเป็นสำคัญ
  • ส่งผลงาน online: goo.gl/nWx2U6 โดยให้กรอกรายละเอียด และแนบ link สำหรับให้ทางคณะฯ download
 3. ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ผ่านทางเวบไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์
 2. ความสวยงามและครบถ้วนขององค์ประกอบ
 3. ความหมายและแนวคิด (ผู้ออกแบบจะต้องอธิบายโดยสังเขปถึงแนวคิดในการออกแบบลงไฟล์ Word พร้อมแนบรูป Logo)
 4. ความสามารถในการแสดงถึงสัญลักษณ์การฉลองวาระครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล popular vote จำนวน 1 รางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • งานประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ โทรศัพท์ 055-963600
 • www.facebook.com/naresuanpharmacy

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพุธิตา วงนะที

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14085

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017