Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for : ข่าวการประกวด

ประกวดภาพยนต์สั้น “SIRI Movie contest” ภายใต้แนวคิด “Excellent tour with great care”

SIRI TOUR CENTER ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนต์สั้น "SIRI Movie contest" ภายใต้แนวคิด "Excellent tour with great care" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ส่งผลงานเดี่ยว หรือกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 5 คน)

ลักษณะผลงาน

 1. รูปแบบไฟล์เป็น .MP4
 2. ความละเอียด 1920×1080
 3. ความยาวไม่เกิน 2 นาที

กำหนดระยะเวลา
หมดเขตส่งผลงานวันที่ 10 ธันวาคม 2560

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/siritourcenter

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Yuravra Siripatcharongkool

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13537

ประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560 : Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017”

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560 : Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017” ชิงงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศเกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยโดยมีเนื้อหาในคลิป ดังนี้

 1. ลักษณะนิสัยในการขับขี่ที่ปลอดภัย
 2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
 3. สะท้อนให้เห็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางในการป้องกัน/หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุโดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการรณรงค์การเกิดอุบัติเหตุ
 4. สะท้อนถึงการทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (ห้ามแสดงถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมอาทิการให้เด็กเล็กที่เท้ายังไม่ถึงที่พักเท้าโดยสาร)        

กติกาการประกวด

 1. ผู้สมัครเข้าประกวดเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดจำนวนผู้ร่วมทีมของผู้สมัคร
 2. ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวจะต้องมีความยาวไม่เกิน 90 วินาทีไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
 3. ผู้สมัคร 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 คลิปทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล
 4. ในแต่ละคลิปผลงานต้องมีชื่อและโลโก้สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (TMEA)อยู่ในคลิปการนำเสนอโดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดโลโก้ของสมาคมฯได้ในเว็บไซต์http://www.tmea.or.th/web/index.asp
 5. ในแต่ละคลิปผลงานจะต้องปรากฏภาพรถจักรยานยนต์ซึ่งมีผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนท้ายที่สวมใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกต้องโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและเป็นแนวทางในการป้องกัน/แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ลดน้อยลงโดยที่กลุ่มเป้าหมายของผู้ชมให้มุ่งเน้นไปที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและเยาวชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป
 6. ไฟล์ภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นสกุล MPG, MP4, FLV AVI หรือ MOV เท่านั้น
 7.  บันทึกภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวลงบนแผ่น CD/DVD โดยระบุชื่อผลงานและใส่คำอธิบาย (description) ใต้คลิปผลงานพร้อมทั้งใส่ชื่อ-ที่อยู่ /e-mail/หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดทำ/ชื่อทีม/ชื่อผู้ร่วมทีมและส่งใบสมัครมาที่
  " สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย
  เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ห้อง D201/12
  ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตยเขตคลองเตย
  กรุงเทพฯ 10110 "
 8. ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งวันที่ 5 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2560 โดยจะประกาศผลการตัดสินการประกวดไม่เกินวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ทางเว็บไซต์ www.tmea.or.th และส่งอีเมล์แจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบเกี่ยวกับกำหนดการและรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป

หมายเหตุ
ทุกๆผลงานต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย

ประเภทรางวัล

 • ประเภทนักเรียนระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา ไม่เกินระดับ ปวช. มี 5  รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชยอันดับที่ 5 ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัล เกียรติยศ
 • ประเภท นิสิต นักศึกษาระดับ  ปวส.  อุดมศึกษา และ ประชาชนทั่วไปมี 5  รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชยอันดับที่5 ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศ

ติดต่อสอบถาม

 • ดร.วิสูตร Mobile : 085-489-9793
 • คุณสุภมาศ / คุณกรรณิการ์ : โทรศัพท์ 02-229-3147
 • e-mail : tmea@tmea.or.th

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13543

ประกวด Illustrator contest Asia #Theme III หัวข้อ “นิทาน”

Brain-Navi ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Illustrator contest Asia #Theme III หัวข้อ "นิทาน"  ชิงรางวัล

คุณสมบัติ

 • เปิดรับทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น
 • สัญชาติ ไทย มองโกเลีย อินโดนีเซีย หรือ เวียดนาม (แต่อาศัยอยู่ประเทศใดก็ได้)
 • มองหาโอกาสจะเป็นศิลปินวาดภาพในอนาคต

หัวข้อ "นิทาน"
นิทานมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าขาน!!
มาสร้างตัวละครจากนิทานขึ้นมาใหม่ให้มีเสน่ห์ด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคุณกันเถอะ!

 • วาดภาพต้นแบบตัวละครจากในนิทานโดยอาจปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย
 • สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระแต่ต้องไม่ขัดกับวัฒนธรรมของสังคม
 • สามารถนำนิทานจากประเทศไหนมาใช้ก็ได้ แต่ขอให้เป็นเรื่องนั้นมีอยู่จริง
 • พร้อมระบุอธิบายที่มาของตัวละคร
 • นิทาน และประเทศของนิทาน
  (ตัวอย่าง: "แจ็ค" จาก แจ็คกับต้นถั่ววิเศษ (อังกฤษ) )
 • ห้ามลอกเลียน ทำซ้ำ หรือนำผลงานของผู้อื่นมาประกวด

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานทางเว็ปไซด์

  • หลังจากลงทะเบียนที่ brain-navi.asia/sso/V2_login.html
  • จะสามารถส่งผลงานการประกวดได้ที่ brain-navi.asia/acv/up.html
  • ไม่จำกัดจำนวนผลงานในการส่งประกวด
  • สำหรับผลงานที่สร้างสรรค์ในรูปแบบอนาล็อค สามารถสแกนงานและส่งมาทางเว็ปไซด์อย่างเป็นทางการ
  • ภาพวาดดิจิทัลสามารถส่งได้ทั้งรูปแบบ 2D หรือ 3D
  • ความละเอียดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 300 dpi (JPEG)
 • ส่งผลงานทางไปรษณีย์

  • กรุณาวาดผลงานบนกระดาษ A4
  • เขียนชื่อ นามสกุล email วันเกิด เพศ และเขียนเกี่ยวกับผลงานตัวเองมาคร่าวๆ บนด้านหลังกระดาษผลงาน (ข้อมูลที่เขียนมาจะถูกเขียนลงออนไลน์)
  • ส่งกระดาษ A4 ทั้งสองมาในซองจดหมายขนาด A4 มาที่
   บริษัท เบรน เนวี่ (ประเทศไทย) จำกัด
   114 เทศบาลรังรักษ์ใต้ แขวงลาดยาว
   เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กำหนดการ

 • วันเริ่มรับภาพประกวด :1 กันยายน 2560
 • วันสิ้นสุดรับภาพประกวด :31 ตุลาคม 2560 (23:59 น.)
 • วันสิ้นสุดการโหวต : 20 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศการตัดสิน : 30 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/Illustratorcontestasia

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Akaraphan Janetheerapong / ICA – Illustrator Contest Asia

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13530

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ และ ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Cyber Security”

Lazada ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างคลิปวิดีโอ "Lazada Short Film Contest 2017" หัวข้อ "How can Lazada transform your daily life?" ในโครงการ Lazada Scholarship 2017 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 120,000 บาท

กติกาการประกวด

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดชั้นปี คณะ และมหาวิทยาลัย
 • คลิปวีดีโอต้องมีความยาว 15-90 วินาที
 • สามารถส่งประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน
 • ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ
 • อัพโหลดวิดีโอลง Youtube ตั้งค่า  Public พร้อมใส่ sponsered by www.lazada.co.th ใน description ของ video ใน youtube
 • ส่งลิงค์วิดีโอมาที่ lazada.scholarship@lazada.co.th

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ

  • รางวัล Animation ยอดเยี่ยม มูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลความคิดสร้างสรรค์ มูลค่า 20,000 บาท

กำหนดระยะเวลา
หมดเขตส่งผลงานวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/LazadaThailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณเพ็ญพิชชา บุญลือ / Lazada

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13525

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ และ ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Cyber Security” , ประกวดสร้างคลิปวิดีโอ “Lazada Short Film Contest 2017” หัวข้อ “How can Lazada transform your daily life?” , ประกวด Illustrator contest Asia #Theme III หัวข้อ “นิทาน”

SCB ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ และ ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Cyber Security” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติ
นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 18 – 25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปี ในสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

ประเภทการประกวด

 • ประกวดออกแบบโปสเตอร์
 • ประกวดคลิปวิดีโอ

กำหนดระยะเลา

 • ส่งใบสมัครพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรนักศึกษาของผู้เข้าประกวดเป็นไฟล์ PDF ส่งมาที่อีเมล cybershield@scb.co.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
 • ส่งผลงาน มาที่อีเมล cybershield@scb.co.th สามารถส่งผลงาน ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 23.59 หากส่งผลงานนอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
 • ประกาศผลรางวัลวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ทาง www.scb.co.th/cybershield และ Facebook : SCB Thailand
 • ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.scb.co.th/cybershield หรือ Facebook : SCB Thailand

รางวัลการประกวด

 • ประกวดออกแบบโปสเตอร์

  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษาจำนวน 7,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • ประกวดคลิปวิดีโอ

  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษาจำนวน 7,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ผู้ที่ได้รับรางวัล ทาง SCB จะติดต่อกลับไป เพื่อแจ้งรายละเอียดการมารับรางวัล ผู้เข้าประกวดจะได้รับรางวัลจากผู้บริหารระดับสูง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และทุกผลงานที่ได้รับรางวัล ทาง SCB จะนำไปเผยแพร่ในงาน SCB Security Awareness Day
หมายเหตุ

 • ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวและบุคคลที่ได้รับรางวัล
 • ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

ติดต่อสอบถาม
อีเมล cybershield@scb.co.th

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13534

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017