Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for :

ประกวดออกแบบ “Thailand Local Tourism Design Awards 2017” หัวข้อ “ออกแบบสุดยอดสินค้าท่องเที่ยวชุมชน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ กลุ่มชุมชน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "Thailand Local Tourism Design Awards 2017" หัวข้อ "ออกแบบสุดยอดสินค้าท่องเที่ยวชุมชน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
บุคคลทั่วไป บริษัท และกลุ่มชุมชน ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา

รูปแบบการประกวด
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกชุมชนท่องเที่ยวใน 8 แอ่งท่องเที่ยวมาพัฒนาต่อยอด โดยนำเสนอ Design Story ที่มา แนวคิด และกลยุทย์การออกแบบที่ตอบโจทย์ตลาด (Design to Market Strategy) พร้อมทั้งระบุที่มาของวัสดุชุมชนที่เลือกใช้ และโมเดลต้นทุนสินค้า 1 หน่วย โดยต้องระบุรายได้ (Profit) ที่ชุมชนจะได้รับจากการขายสินค้าและบริการ 1 หน่วย พร้อมพัฒนาสื่อการขาย (Brochure และ VDO ads)

ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
การประกวดออกแบบสินค้าท่องเที่ยว ของที่ระลึก และของฝากจากชุมชน อาทิ

 • Lifestyle (เช่น ของขวัญ ของใช้ในบ้าน ของใช้ในชีวิตประจำวัน)
 • Fashion (เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า หรือเครื่องประดับ)
 • Packaging (เช่น บรรจุภัณฑ์สาหรับอาหาร หรือ สปา สุขภาพและความงาม)

ระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 15 สิงหาคม – 29 กันยายน 2560
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 คน 11 ตุลาคม 2560
 • สัมมนาและอบรมพัฒนาต่อยอด (workshop) 16 ตุลาคม 2560
 • ลงพื้นที่ ผลิตสินค้าและสื่อประชาสัมพันธ์ 17 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2560
 • กิจกรรมโหวดสินค้าและสื่อประชาสัมพันธ์ 10 – 24 พฤจิกายน 2560
 • งานแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวชุมชน Village Festival 24-26 พฤศจิกายน 2560
 • กิจกรรมประกาศรางวัล 24 พฤจิกายน 2560

หมายเหตุ
กำหนดการ วัน เวลา และรายละเอียดอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะอันดับ 1 เงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะอันดับ 2 เงินสด 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลสื่อโฆษณายอดเยี่ยม เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • คุณภาณี โทร : 089 777 3971
 • www.facebook.com/villagemissionthailand

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13480

ประกวดออกแบบลวดลายสุดชิค บนแก้ว Bluecup ภายใต้ Concept “Bluecup New Year Festival 2018

Bluecup Coffee ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายสุดชิค บนแก้ว Bluecup ภายใต้ Concept "Bluecup New Year Festival 2018" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท

เงื่อนไขการประกวด

 • นักศึกษาทุกระดับชั้น และประชาชนทั่วไปที่สนใจ (ไม่จำกัดอายุและการศึกษา)
 • ผลงานทั้งหมด ต้องคิดออกแบบใหม่ ด้วยตนเอง หากพบว่าซ้ำ หรือลอกเลียนแบบมาจากผู้อื่น จะโดนตัดสิทธิ์ทันที
 • ส่งผลงาน พร้อมบอกแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน มาที่ bluecup@snpfood.com 
 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2560
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวด ในวันที่ 30 ก.ย. 60 (ติดตามผลได้ที่ Facebook Bluecup)
 • โดยทาง Bluecup จะนำผลงานของผู้ชนะการประกวด ไปผลิตและใช้งานจริง (และให้เครดิตชื่อผู้ชนะการประกวดลงบนแก้วด้วย)

รางวัลการประกวด
เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถามราย

 • โทร 02-7854000 ต่อ 148, 152
 • www.facebook.com/bluecup

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13503

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม”

Mitsui Sumitomo Insurance Thailand Branch ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อประเภทโปสเตอร์ หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นสื่อรณรงค์จูงใจให้เกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนถนนของประชาชนทั่วไป
2. เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมหมวกนิรภัย
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ออกแบบสื่อ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน หรือเทียบเท่า (รวมถึงผู้ศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี โท เอก และ ประกาศนียบัตรวิชาเฉพาะในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันทหาร ตารวจหรือสถาบันชั้นสูงอื่นๆ) โดยจะศึกษาอยู่ในคณะหรือสาขาใดก็ได้
2. มีความยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโครงการจัดขึ้น
3. เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกติกาการประกวดอย่างครบถ้วน
4. หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นพนักงานหรือญาติของพนักงานบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด สาขาประเทศไทย และ/หรือบริษัทในเครือ ต้องระบุในใบสมัครด้วยว่าตนเป็นพนักงานหรือญาติของพนักงานผู้ใด เพื่อความโปร่งใสในการตัดสินโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาของภาพ Poster
ผู้ส่งผลงานออกแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย ” โดยโปสเตอร์ที่ออกแบบนั้นสามารถใส่คาเชิญชวน หรือสโลแกนที่มุ่งเน้นรณรงค์พฤติกรรมการการสวมหมวกในเด็กและเยาวชนได้

กติกาการสมัคร
1. ส่งชิ้นงานที่ออกแบบในรูปแบบ Poster ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวก นิรภัย”
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงาน

 • ผลงานออกแบบจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ใดๆ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดของชิ้นงานโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ชิ้นงานต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และออกแบบค้นคว้าข้อมูลโดยผู้ส่งผลงานเอง และไม่เคยถูกเผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน

3. บันทึกผลงานเป็นไฟล์ .jpg และ .Ai ที่ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi (ขนาด A3)
4. สามารถส่งผลงานในนามบุคคล หรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
5. แต่ละบุคคลหรือแต่ละทีมสามารถส่งชิ้นงานได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน
6. ขณะส่งผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานและเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล เช่น เนื้อหา ภาพ หรืออื่นใดที่ใช้ในออกแบบ โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายนั้นตกเป็นของบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียวโดยอัตโนมัติ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบสุดท้ายไม่สามารถใช้ผลงานของตนเองได้อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย เป็นกรณีไป
8. การตัดสินของกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สุด

เอกสารในการสมัค
1. ใบสมัคร (พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
2. ผลงานในรูปแบบไฟล์ .jpg และ .Ai บันทึกลงในแผ่น CD หรือ DVD ความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาบัตรบัตรประจาตัวนักศึกษา (หรือ ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา)

ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ms-ins.co.th
2. ส่งผลงานและใบสมัครพร้อมเอกสารอื่นๆประกอบการสมัคร

 • หากผลงานและใบสมัครพร้อมเอกสารขนาดไม่เกิน 5 MB สามารถส่งผลงาน .jpg และ .Ai พร้อมเอกสารการสมัครมาได้ทางอีเมล์ orapin@ms-ins.co.th
 • หากขนาดเกิน 5 MB สามารถบันทึกผลงาน .jpg และ .Ai ลงในแผ่น CD หรือ DVD พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ส่งทางไปรษณีย์ถึง
  บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
  เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนสาทรใต้
  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  ระบุมุมซองว่า “ประกวดโปสเตอร์” ทั้งนี้การส่งผลงานทางไปรษณีย์จะยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ โดยบันทึกผลงานลงในแผ่น CD หรือ DVD
 • หรือส่งผลงานด้วยตนเองที่ ชั้น 23 แผนก HR บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ (วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30–17.00 น.)

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
 • ประกาศผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงานที่ www.Facebook.com/ProjectMSI ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
 • เปิดรับโหวตบน Facebook ของ Project MSI เพื่อตัดสินรางวัล Popular Vote โดยนับจากจานวน Like ที่คนกดให้โปสเตอร์แต่ละผลงาน ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2560 (หยุดนับจานวน Like เวลา 10.00 น. วันที่ 27 พ.ย. 60)
 • กิจกรรมการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

หมายเหตุ
ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และ รางวัลชมเชยจะถูกมอบให้แก่ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้ในการรณรงค์ในโอกาสต่าง ๆ และจะถูกนำไปใช้ในโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยของบริษัทมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ในโอกาสต่อไป

เกณฑ์การตัดสิน
1. แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ตรงประเด็น การสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่บริษัทฯกำหนด และเข้าใจง่าย สื่อสารความคิดโน้มน้าวให้ผู้เห็นผลงานกระทาตามจุดประสงค์ของการรณรงค์
2. ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม สมบูรณ์ในการออกแบบ

รางวัลกาารประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 35,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 16,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 8,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • ผู้เข้ารอบสุดท้ายทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % จากมูลค่าเงินรางวัล
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote อาจจะเป็นคนเดียวกับผู้ได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3 หรือชมเชย ก็ได้

ติดต่อสอบถาม

 • 02-679-6165-87 ต่อ 2402, 2405
 • orapin@ms-ins.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพรรัตน์ หาญประเสริฐ / Mitsui Sumitomo Insurance Thailand Branch

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13467

ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ” ในโครงการลูกหลานไทยหัวใจกตัญญูดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในครอบครัว ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีสื่อการเรียนรู้ในลักษณะ Motion Graphic ที่ให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องความเสื่อมของผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก อายุ 10-14 ปี ซึ่งโครงการฯ จะนำไปเผยแพร่ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความตระหนักและเกิดพฤติกรรมใส่ใจดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวต่อไป

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
การประกวดยินดีรับผลงานของนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทั้งในนามบุคคลและในนามกลุ่ม โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ประเภทนิสิตนักศึกษา
 2. ประเภทบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติของผลงาน

 1. เป็นชุดคลิป Motion Graphic ครบทั้งครบ 5 ประเด็นความเสื่อมของร่างกายผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) ความจำเสื่อม 2) ดวงตาฝ้าฟาง หูตึง  3) กระดูกและกล้ามเนื้อเสื่อม 4) การรับรสและระบบการย่อยอาหารเสื่อม 5) อารมณ์ของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลง (ความเสื่อมทางจิตใจ)รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในระดับที่เด็กกลุ่มเป้าหมายสามารถทำได้  โดยผลงานมีความยาวไม่เกิน 10 นาที  ความละเอียด 1920×1080 พิกเซล
 2. เนื้อหาของ Motion Graphic สามารถสื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสื่อมของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยนำเสนอให้เห็นพยาธิสภาพภายในร่างกายที่เสื่อมลงในเชิงวิทยาศาสตร์ ที่เด็กสามารถเข้าใจได้ง่าย และการดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมประเด็นความเสื่อมที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กเกิดความตระหนักและใส่ใจดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
 3. มีการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ แปลกใหม่ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือมีลักษณะเป็น Active learning ให้เด็กที่เป็นผู้ขมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เนื้อหา
 4. ตอนท้ายคลิปต้องขึ้นชื่อโครงการและข้อความพร้อมโลโก้สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และดโลโก้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถใส่ชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงานและสังกัดในส่วนท้ายของคลิปได้

การส่งผลงาน

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.lc.mahidol.ac.th/th/News/news-show-general.php
 2. ส่งผลงาน โดยแนบไฟล์ต้นฉบับ ประกอบด้วย

  • ไฟล์ผลงาน Export เป็นไฟล์ .MP4 หรือ .MOV ความยาวไม่เกิน 10 นาที ความละเอียด 1920×1080 พิกเซล
  • เอกสารอธิบายแนวคิดของผลงาน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานและเอกสารประกอบมาที่ E-mail: creativepower.teenage@gmail.com   ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 (หากไฟล์ที่แนบมามีขนาดใหญ่ กรุณาอัพโหลดลง google drive แล้วแนบลิงค์ส่งมาทาง E-mail)

เกณฑ์การตัดสิน  (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด)

 1. ด้านเนื้อหา (สามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสื่อมของผู้สูงอายุ ในประเด็นที่กำหนดให้ ได้แก่ 1) ความจำเสื่อม 2) ดวงตาฝ้าฟาง หูตึง  3) กระดูกและกล้ามเนื้อเสื่อม 4) การรับรสและระบบการย่อยอาหารเสื่อม 5) อารมณ์ของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลง (ความเสื่อมทางจิตใจ) รวมทั้งการดูแลที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและครอบคลุมความเสื่อมทั้ง 5 ประเด็น  โดยเนื้อหาต้องมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์(วิธีการนำเสนอน่าสนใจ แปลกใหม่ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย หรือมีลักษณะเป็น Active Learning และเห็นพยาธิสภาพที่เสื่อมของผู้สูงอายุ)
 3. ด้านเทคนิค  (ความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง)

กำหนดการ

 • เปิดรับผลงาน : บัดนี้ – 30 กันยายน 2560
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวด : 27 ตุลาคม 2560
 • มอบรางวัล : ภายในพฤศจิกายน 2560 (จะแจ้งวันและเวลาให้ทราบภายหลัง)

ส่งใบสมัคร และส่งผลงาน
E-mail : creativepower.teenage@gmail.com

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนิสิตนักศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศ 25,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • ประเภทบุคคลทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ 60,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศ 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ
ผู้ส่งผลงานที่ผ่านเข้ารอบทุกคนจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น หากมีการตรวจพบภายหลัง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว  และโครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการขอคืนรางวัลทั้งหมด
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการฯ สามารถนำไปแก้ไข ปรับปรุง และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต   
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องนำไฟล์ Project ผลงาน เช่น ไฟล์สกุล .aep .prproj หรือไฟล์อื่นๆ ที่สามารถแก้ไขได้ มามอบให้โครงการฯ ในวันรับรางวัลด้วย
 5. ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับ

ติดต่อสอบถาม

 • นางสาวบานชื่น ผกามาศ โทร. 06-5573-2157
 • E-mail : creativepower.teenage@gmail.com 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เยาวชน พลังสร้างสรรค์

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13474

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนเอเชีย 2017 “Asia Student Packaging Design Competition” , ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ” , ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม”

Japan Foundation ร่วมกับ ASPaC Association และ Japan Package Design Association (JPDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนเอเชีย 2017 "Asia Student Packaging Design Competition" THEME "CHALLANGE" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
กำลังศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา

วิธีการสมัคร

 • กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ aspac.jp/en
 • ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2560

ติดต่อสอบถาม
อีเมล์: aspac@jfbkk.or.th
(รายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ต่อไป)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Aree Sangduen

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13468

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017