Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for :

ประกวดภาพยนตร์สั้น “RobinsOn Gift Short Film Contest 2017″

ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “RobinsOn Gift Short Film Contest 2017" เพื่อนำเสนอ Campaign RobinsON Gift ภายใต้แนวความคิด “Everyone Deserves a Gift : ใครๆก็อยากได้ของขวัญ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และได้ร่วมผลิต VDO Production กับทีมงานมืออาชีพของโรบินสัน

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี
 • สมัครเดี่ยวหรือกลุ่มจำนวนไม่เกิน 5 คน
 • มีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆจริง
 • มีความสามารถในการสร้างสรรค์ VDO Clip มีไอเดีย ที่สดใหม่ และสามารถนำเสนอ “RobinsON Gift” Campaign ได้เป็นอย่างดี

กติกาการประกวด

 • ส่งผลงานเป็น Story Board (ความยาวVTR เมื่อถ่ายทำแล้วเสร็จไม่เกิน 3 นาที) พร้อมส่งคำอธิบายรายละเอียดและแนวความคิดผลงานไม่เกิน 1 หน้า A4 มาทาง Email : tajidtapon@robinson.co.th
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม – 20 กันยายน 2560
 • ผู้เข้าประกวด 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น
 • โดยจะประกาศผลการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายในวันที่ 28 กันยายน 2560 ทาง Website : http://store.robinson.co.th/ShortFilmContest.html
 • ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับเงินสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
 • กิจกรรมประชาสัมพันธ์เรียกยอด Like สำหรับ 10 ทีมสุดท้ายเพื่อค้นหารางวัล Popular Vote

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าประกวดและสถาบันการศึกษา
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าประกวดและสถาบันการศึกษา
3. รางวัล POPULAR VOTE รับรางวัลพิเศษจากโรบินสัน ROBINSON GIFT CARD มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
4. เงินสนับสนุนการถ่ายทำ ตัดต่อและผลิตผลงาน สำหรับทีมผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีม จำนวนทีมละ 10,000 บาท และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 08-6908-3534 คุณจิตตพล (อ๊อฟ)
 • โทร 09-5704-7807 คุณอัยยภัทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Aiyaphat Phuvitnithiwat / Robinson

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13414 

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ “RUBBERLAND DESIGN CONTEST” หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกของชีวิตอนาคต : FUTURE LIVING”

Rubberland ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ "RUBBERLAND DESIGN CONTEST" หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกของชีวิตอนาคต : FUTURE LIVING" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดออกแบบ
1. นิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ อายุระหว่าง 17 – 25 ปี
2. แข่งขันเป็นแบบทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน

โจทย์ในการออกแบบ
ในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกของชีวิตอนาคต” การออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์สาหรับห้องนอน หรือห้องนั่งเล่น ที่เน้นความสำคัญของการใช้งาน ดีไซน์ และมีวัสดุโฟมยางพาราเป็นองค์ประกอบสำคัญมากกว่า 60%

รูปแบบในการส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบ

 • นำเสนอผลงานจัดวางใน 1 ไฟล์บอร์ด โดยจัดทำเป็นขนาด A2 แนวนอน จำนวน 1 แผ่น
 • นำเสนอวัสดุที่ใช้ในการผลิตผลงานในรูปแบบ Material file board 1 ไฟล์บอร์ด โดยจัดทำเป็น ขนาด A2 แนวนอน จำนวน 1 แผ่น
 • ส่งผลงานในรูปแบบ .pdf ระบุชื่อไฟล์เป็นชื่อทีม แล้วตามด้วยคำ _RUBBERLAND.pdf เช่น ชื่อทีม Idealiving ก็ให้เขียนระบุเป็น TeamIdealiving_RUBBERLAND.pdf
 • อัพโหลดไฟล์ผลงาน พร้อมแนบใบสมัคร ผ่าน เว็บไซต์การประกวด www.thairubberland.com
 • หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

รางวัลการประกวดของแต่ละประเภ
1. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สำหรับทีม และประกาศนียบัตรสำหรับผู้ร่วมประกวดทุกคน พร้อมเซ็นสัญญารับส่วนแบ่งในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทาง RUBBERLAND เป็นระยะเวลา 1 ปี*
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลสาหรับทีม และประกาศนียบัตรสาหรับผู้ร่วมประกวดทุกคน
3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 20,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัลสาหรับทีม และประกาศนียบัตรสาหรับผู้ร่วมประกวดทุกคน

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/Thairubberland

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13408

ประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

CAT Channel ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ชิงทุนการศึกษา และทุนเงินสนับสนุนสำหรับการผลิตผลงานมูลค่ารวม 580,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสังกัดของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 2. ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน ทีมละไม่เกิน 5 คน โดย 1 คนสามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น
 3. สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จำกัดระดับชั้นปีการศึกษา และคณะวิชา
 4. ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนิสิต-นักศึกษา ในสถาบันนั้นจริง พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต-นักศึกษา ในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อมใบสมัคร

หลักเกณฑ์และกติกา การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่ง Treatment ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ที่จะนำมาผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 10-15 นาที โดยผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง พร้อมตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอ และต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งประกวด และ/หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 2. คณะกรรมการจะคัดเลือก Treatment จำนวน 20 ผลงาน เพื่อรับงบสนับสนุนจำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็น ผู้เตรียมอุปกรณ์ และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถดำเนินการผลิตผลงานได้ตามกำหนดระยะเวลาและ/หรือปฏิบัติผิด จากเงื่อนไข ข้อกำหนด กติกาทางคณะกรรมการ สามารถเรียกคืนงบประมาณจำนวนดังกล่าวจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้
 3. ผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีมจะต้องผลิตภาพยนตร์สั้นในรูปแบบของไฟล์ MP4 FULL HD ความคมชัดระดับ 1920 x1080 บันทึกลงแผ่น DVD และต้องตัดต่อเป็น Teaser ความยาว 30 วินาที เพื่อให้ทางคณะกรรมการดำเนินโครงการ นำไปจัดทำเป็นไฟล์สำหรับฉายในโรงภาพยนตร์ ในวันประกาศผลการประกวด
 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม จะต้องส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน เพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายจากผู้บริหาร CAT Channel ร่วมกับตัวแทนกรรมการ (ผู้กำกับภาพยนตร์) ในงาน CAT Network Showcase 2017 ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และต้องเข้าร่วมงานประกาศ ผลรางวัลการประกวด ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงภาพยนตร์ CAT First Class Cinema @ Central World
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ต้องสร้างผลงานด้วยซอฟท์แวร์ Open Source หรือซอฟท์แวร์อื่นๆที่ถูกกฎหมายองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและต้องมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 6. ในกรณีที่ผลงานใดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นทางคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียน แบบละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 7. ผลงานของผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ CAT Channel ซึ่งสามารถนำไปดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 8. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของการประกวดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครและ Treatment มาที่ cat.shortfilm2017@gmail.com

เกณฑ์การตัดสิน
เนื้อหาและเรื่องราว สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด มีประเด็นการนำเสนอที่โดดเด่น สื่อความหมายได้ตรงกับแนวคิด "เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" ด้วยวิธีการเล่าเรื่องในเชิงภาพยนตร์ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีศิลปะ น่าติดตามและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย พร้อมคุณภาพของ ภาพและเสียงที่สามารถนำไปเผยแพร่ผ่านทาง CAT Channel ได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 : เปิดรับสมัคร และส่งโครงเรื่องขยาย (Treatment) พร้อมตั้งชื่อเรื่อง
 • วันที่ 25 สิงหาคม 2560 : ปิดรับสมัครผลงาน
 • วันที่ 1 กันยายน 2560 : ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 ทีม ผ่านทาง www.catshortfilm.com และยืนยันผ่านทางอีเมล์ของผู้ประสานงานทีม
 • วันที่ 13 กันยายน 2560 : ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ CAT Channel และร่วมฟังคำแนะนำจากผู้กำกับภาพยนตร์ ในงาน CAT Network Showcase 2017 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ 20,000 บาท
 • วันที่ 14 กันยายน – 12 ตุลาคม 2560 : ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2560 : ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ส่งผลงานครั้งที่ 1 เพื่อรับข้อคำแนะนำด้านคุณภาพการผลิต (ด้านภาพและเสียง)
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ส่งผลงานรอบสุดท้าย
 • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ประกาศผลผู้ชนะ ณ CAT First Class Cinema@Central World

หมายเหตุ :
คณะกรรมการดำเนินโครงการ สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ช่วงระยะเวลา สถานที่และรายละเอียดต่างๆของการจัดประกวด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร โดยจะประกาศผ่านทาง www.catshortfilm.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • ผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม รับเงินสนับสนุนสำหรับการผลิตผลงานทีมละ 20,000 บาท
 • โล่ประกาศเกียรติคุณแก่มหาวิทยาลัยที่ผู้ชนะทั้ง 3 รางวัลศึกษาอยู่

ติดต่อสอบถาม
E-mail : cat.shortfilm2017@gmail.com

ข่าวประชาสัพันธ์ : คุณจิระภัทร์ หอมสนิท

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13410

ประกวดภาพถ่าย “แม่ลูกผูกพัน”

The Paseo by TBN ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

ติดต่อรับใบสมัคร

 • The Paseo Mall สาขาลาดกระบัง : marketing.paseomall@gmail.com
 • The Paseo Town สาขารามคำแหง : oh.paseo@gmail.com
 • The Paseo Park สาขากาญจนาภิเษก : mkt.paseopark@gmail.com
 • เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 พลาซ่า

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2560
 • ประกาศผลวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ทางหน้า FB Fanpage และไทม์ไลน์

ติดต่อสอบถาม

 • The Paseo Mall สาขาลาดกระบัง : 02-329-8999
 • The Paseo Town สาขารามคำแหง : 02-105-8872
 • The Paseo Park สาขากาญจนาภิเษก : 02-106-9889

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13405

ประกวดออกแบบสติกเกอร์เพื่อแรปตู้เย็น โกเรนเย่ “gorenje Retro Colour Design Contest 2017”

Häfele (Thailand) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์แรปตู้เย็น โกเรนเย่ (gorenje) “gorenje Retro Colour Design Contest 2017” หัวข้อ “Life is colours. Colours are life” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 115,000 บาท และประกาศนียบัตร

หัวข้อการออกแบบ 
“Life is colours. Colours are life” โดยออกแบบสติกเกอร์ที่แรปตู้เย็น โดยใช้ตู้เย็นโกเรนเย่ เรโทรซี่รี่ย์ เป็นต้นแบบ พร้อมมอบตู้เย็นให้กับสถาบันของทีมที่ชนะเลิศ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด115
นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรม การออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กติกาการประกวด

 • นักศึกษาจะต้องรวมกลุ่มทีมละ 2-3 คน โดยไม่จำกัดชั้นปี
 • นำเสนอผลงานการออกแบบ ตามขนาดของตู้เย็นอธิบายแนวความคิดในการออกแบบให้ชัดเจน
 • ส่งผลงานได้ในรูปแบบของภาพสเก็ตซ์ (Presentation Board) หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่สามารถสื่อความหมายและอธิบายแนวความคิดของการออกแบบได้อย่างชัดเจน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเอง และไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือนำเสนอที่ใดมาก่อน
 • แบบประกวดต้องจัดทำลงบนกระดาษขาว และติดลงบน Presentation Board ขนาด A2 เท่านั้น (ผลงานชิ้นใดที่ไม่ได้ติดลงบน Presentation Board จะไม่ได้รับการพิจารณา)

เกณฑ์การตัดสิน

 • สามารถสื่อถึงคอนเซปต์การออกแบบภายใต้หัวข้อ “Life is colours. Colours are life” ได้อย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสม 70%
 • ความสวยงาม 30%

รางวัลการประกวด

 •  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

  • แบรนด์เฮเฟเล่ จะดำเนินการมอบตู้เย็นที่แรปสติกเกอร์เรียบร้อย ให้กับสถาบันการศึกษาของทีมชนะเลิศ มูลค่า 64,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • แบรนด์เฮเฟเล่ จะนำรายได้ที่ขายตู้เย็นแบบชนะเลิศ 50% ให้แก่สาธรณะกุศลต่อไป
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล จะได้รับ เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท โดยจะตัดสินจากผลการโหวตผ่านทาง www.hafelethaialnd.com และ Facebook: hafelethailand

ระเบียบบังคับในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ห้ามมิให้ทำเครื่องหมาย หรือลายเซ็นลงบนด้านหน้าของ Presentation Board รายละเอียดของผลงานที่เข้าประกวดต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ด้านบนมิฉะนั้นชิ้นงานของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของแบรนด์เฮเฟเล่ สามารถนำไปเผยแพร่ในเอกสารและกิจกรรมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

วิธีการส่งผลงาน
ส่งผลงานด้วยตนเอง

เลขที่ 57 ซ. สุขุมวิท 64
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ระบุชื่อโครงการ “gorenje Retro Colour Design Contest 2017” บนมุมซอง
วันสุดท้ายของการส่งผลงานวันที่ 20 กันยายน 2560

*ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมูลค่าของรางวัลเป็นมูลค่าโดยประมาณ

ช่องทางการสมัคร
1. ดาว์นโหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียด แล้วส่ง e-mail มาที่: chatchawin@hafele.co.th
2. สมัคร Online : www.hafelethailand.com/form/52/gorenje-retro-colour-design-contest-2017

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 0-2741-7171 ต่อ 2817, 2811
 • www.hafelethailand.com
 • e-mail : chatchawin@hafele.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kanokporn Chompunuch

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13393

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017