Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for :

ประกวดภาพถ่าย Epson Photo Contest หัวข้อ “เสน่ห์เมืองไทย”

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ และบริษัท วี เมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Epson Photo Contest หัวข้อ “เสน่ห์เมืองไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ

ประเภทของภาพถ่าย
ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตัวเองเท่านั้น โดยไม่เป็นการเอาผลงานภาพถ่ายของคนอื่นเพื่อส่งเข้าประกวด ซึ่งภาพถ่ายทุกภาพ สามารถถ่ายได้จากกล้องโทรศัพท์มือถือและกล้อง Digital ทุกรุ่น และพรินท์ภาพจากเครื่องพิมพ์ของเอปสัน ที่ร้าน Epson DigitalLab ขนาด 8×20 นิ้ว และ 12×18 นิ้ว (วัดจากเนื้อภาพถ่าย)

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อถึงหัวข้อตามที่กำหนดไว้
 2. ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ – อายุ สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน และไม่จำกัดรางวัลที่ได้รับ ( 1 ใบสมัครต่อ 1 ภาพ)
 3. ประเภทภาพที่ส่งเข้าประกวด

  • 8×20 นิ้ว กล้องโทรศัพท์มือถือ
  • 12×18 นิ้ว กล้อง Digital
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 2 ปี (ถ่ายหลังจากเดือนพฤศจิกายน 2558 เท่านั้น)
 5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายเพียง 1 เฟรมเท่านั้น
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องพิมพ์ด้วยกระดาษ EP Media จากร้าน Epson DigitalLab ที่เข้าร่วมโครงการประกวดเท่านั้น และทางร้านค้าจะต้องเป็นผู้รวบรวมผลงานพร้อมใบสมัครของผู้เข้าประกวด
  จัดส่งให้บริษัท วีเมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด
  เลขที่ 326/161 หมู่ที่ 2 ซอยพุทธบูชา 44 แยก 11
  ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมชื่อภาพถ่าย และคำบรรยายใต้ภาพลงในใบสมัคร
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด และภาพถ่ายดังกล่าวหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 9. สามารถปรับสี และความสว่างให้ภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ แต่ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไดคัท ตัดแปะ ซ้อนภาพ ย้ายองค์ประกอบภาพโดยเด็ดขาด (กรณีมีข้อโต้แย้งกรรมการตัดสินมีสิทธิ์ขอดูภาพต้นฉบับได้)
 10. ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะผู้จัดงานขอกรรมสิทธิ์ในการคัดเลือกภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ รวมถึงนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในหนังสือ นิทรรศการ และเอกสารสิ่งพิมพ์ทุกประเภทที่ไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้นๆ โดยเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันตัดสิน ทั้งนี้คณะผู้จัดจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ เมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หากคณะผู้จัดมีความประสงค์จะใช้ภาพใด จะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อนเป็นรายกรณี และจะใช้ภาพเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น
 11. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกฏกติกาข้างต้นทุกประการ

รางวัลการประกวด

 • 8×20 นิ้ว

  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล     
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • ชมเชย (10 รางวัล) เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศ
 • 12×18 นิ้ว

  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล     
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • ชมเชย (10 รางวัล) เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศ

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2560
 • ตัดสินภาพถ่ายวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-17.30น. ที่บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • ประกาศรางวัลในงาน Bangkok International Photo Fair 2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งภาพเข้าประกวด และผู้ได้รับรางวัลทางเว็ปไซด์ของเอปสัน www.epson.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Epson DigitalLab Call Center โทร 02–426-4984-6 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
 • ติดต่อรับของรางวัล วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.ในงาน Bangkok International Photo Fair 2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา

ติดต่อสอบถาม
Epson DigitalLab Call Center โทร 02–426-4984-6 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13559

ประกวดออกแบบโลโก้ “โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN)”

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ “โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN)”ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติ
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Logo สามารถส่งผลงานได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ โดยไม่จากัดจานวนผลงาน

โจทย์ในการออกแบบ
เพื่อเป็นโลโก้ของ FIRN ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนแนวทางนวัตกรรมอาหาร และพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยนวัตกรรมเพื่อขออนุญาต อย. และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและอบรมด้านระบบหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารของอย. โดยมีคอนเซป ดังนี้
1. ดูเรียบง่าย ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ
2. FIRN มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยนวัตกรรมอาหารเพื่อการขออนุญาต อย.
3. สนับสนุนแนวทางนวัตกรรมอาหารที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ
4. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด อบรบและสื่่อสารข้อมูลให้เข้าใจง่าย
5. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการและนักวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

หลักเกณฑ์การประกวด
1. ออกแบบด้วยโปรแกรม illustrator , Photoshop
2. ภาพ Logo จะต้องมีคาว่า “Food Innovation & Regulation Network (FIRN)” ทั้งหมดอยู่ใน Logo ด้วย
3. ส่งรูป Logo ด้วยไฟล์ AI , PSD (Solution 300) และ JPEG โดยผู้ออกแบบจะต้องอธิบายโดยสังเขปถึงแนวคิดในการออกแบบลงไฟล์ Word พร้อมแนบรูป Logo ด้วย บันทึกไฟล์ผลงาน ไฟล์ Word และใบสมัครลงใน CD (กรณีส่งด้วยตัวเอง/ไปรษณีย์) หรือ WinRAR / Winzip (กรณีส่งทาง E-mail)
4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงาน

 • ผลงานส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 • ผลงานออกแบบจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ใดๆ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดของชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

หมายเหตุ หากเกิดกรณีดังกล่าว ทางผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และผู้จัดการประกวดจะตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ โครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) โดยทางสมาคมสามารถนำผลงานที่เข้าประกวดไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ได้
6. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ส่งผลงานด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ :

 • สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
  ตู้ปณ. 1037 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903
 • หรือทาง E-mail : pr@fostat.org โดยหัวข้ออีเมล (Subject) FIRN_Logo (ชื่อจริง – นามสกุล)

หมายเหตุ สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 23.59 หากส่งผลงานนอกเหนือจากวันและเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
8. ประกาศผลรางวัลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ทาง Facebook : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
9. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง Facebook : สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
10. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะพิจารณาและให้คะแนนจากหัวข้อดังนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
2. ความสวยงาม 30 คะแนน
3. สอดคล้องกับหัวข้อ 30 คะแนน

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลจานวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากทางสมาคมฯ ผู้ที่ได้รับรางวัล ทาง FoSTAT จะติดต่อกลับไป เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
หมายเหตุ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และบุคคลที่ได้รับรางวัลต้องชาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
  ที่อยู่ : ห้อง 722 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • www.fostat.org
 • E-mail : pr@fostat.org
 • Tel : 02-942-8528, 083-908-0797

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชิษณุ ปิติจารุวิเศษ / สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT)

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13568

แข่งขันสื่อรณรงค์การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ Social – So You

ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล (ปริญญาตรี) ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันสื่อรณรงค์การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ Social – So Youชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล (ปริญญาตรี) จัดโครงการโครงการประกวด สื่อรณรงค์การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ของวัยเกรียน.. “เปย์ความคิด เทไอเดีย Social – So You” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และนักศึกษา ได้แสดงความสามารถในการผลิตผลงานประกวดสื่อรณรงค์การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน รวมไปถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ สู่กระบวนทัศน์ของการสื่อสารในกิจกรรมงานสันตพลนิทรรศ ประจeปีการศึกษา 2560 และคัดเลือกผลงานเพื่อนาไปเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
ระดับเยาวชน อายุ 15 – 20 ปี แข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 5 คน

กติกาการแข่งขัน
1. ผลิตผลงานสื่อประกวดสื่อรณรงค์การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวความคิด Social – So You โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการเชิญชวนให้ผู้คนในสังคมหันมาใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างพอดีและไม่สร้างความเดือนร้อนให้ผู้อื่น
2. ความยาวเฉพาะเนื้อหา 3-5 นาที โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการในการนำเสนอ เช่น คลิปวีดีโอ โฆษณา รายการ หนังสั้น MV แอนิเมชัน Motion Infographic ฯลฯ
3. ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องใหม่ได้ และใส่ Credit ได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นมาใหม่และต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดรายการใดๆ มาก่อน และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
4. ดาวน์โหลดใบสมัครและกติกาได้ที่ contestwar.com/th หรือ multimediastu.weebly.com

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ โดยไรท์ลง DVD หรือ CD จำนวน 2 แผ่น พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครทั้ง 5 คน ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
 • ที่อยู่การจัดส่ง
  อ.ธำรงชาติ วงศ์อารีย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  เลขที่ 299/1 ถนนอุดร-สกล ตาบลหนองบัว
  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
 • ประกาศผล ภายในงานสันตพลนิทรรศ’60 วันที่ 25 พ.ย. 2560 เว็บเพจ www.facebook.com/stumultimedia และ www.stukmc.weebly.com

รางวัล

 • รางวัลยอดเยี่ยม Best Picture เงินรางวัล 5,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 • ผลงานดีเด่น 15 ผลงาน ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้เข้าร่วมประกวด/แข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมจากทางโครงการ)

คณะกรรมการ (ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 • รศ.ดร.เจริญ จันทวงศ์ (ประธานกรรมการ)
 • ดร.ชานนท์ เศรษฐแสงศรี
 • ผศ.เกรียงศักดิ์ โชติจรุงเกียรติ
 • ดร.ยืนยง ไทยใจดี
 • ดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง
 • อ.ธำรงชาติ วงศ์อารีย์ (เลขานุการ)

เกณฑ์การตัดสิน
1. มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปต่อยอดได้ 50 คะแนน
2. ความสมบูรณ์ สอดคล้องของชิ้นงานที่ผลิต ความถูกต้องตามกติกา 30 คะแนน
3. เทคนิคและมุมมองในการนำเสนอตามโจทย์ที่ได้รับ 20 คะแนน

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ประสานงาน อ.ธำรงชาติ วงศ์อารีย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชัน
 • โทร.0812341366
 •  อีเมล art_166@hotmail.co.th

ข่าวประชาสมพันธ์ : T. W-Aree

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13557

ประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 หัวข้อ “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 208,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร 

ประเภทของผู้ส่งผลงาน มี 4 ประเภท

 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ไม่จำกัดชั้นปี
 2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ไม่จำกัดชั้นปี
 3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
 4. ประชาชนทั่วไป

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลทุกประเภท Smart Phone  Tablet หรือกล้องถ่ายรูปประเภทอื่นๆ และต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
 2. ภาพถ่ายจะต้องมีขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดลงบนกระดาษแข็งสีขาว ขนาด 16 x 22 นิ้ว เท่านั้น ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล และเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น โดยบันทึกลงแผ่นซีดี/ดีวีดี จำนวน 1 ชุด
 3. ต้องอธิบายแนวคิดภาพผลงานโดยสังเขปและชื่อผลงาน พร้อมกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดให้ชัดเจน 1 ภาพ/ 1 ใบ
 4. สามารถส่งภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ และส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว เป็นต้น

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27 พฤศจิกายน 2560
 • ส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่
  สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 3153 และ 0 2281 4843

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13553

ประกวดคลิปวิดีโอ “Drive DD United Season 3” หัวข้อ “คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน”

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "Drive DD United Season 3" หัวข้อ "คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
1. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถยนต์ เพื่อผลของการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จากสาเหตุการขับรถยนต์ที่ขาดจิตสำนึกที่ดี ประมาท ไม่ระมัดระวัง และยั่วยุอารมณ์ผู้อื่น จนเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการทำร้ายร่างกายกัน ของกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ผ่านคลิปวิดีโอที่สื่อถึงคุณลักษณะด้านการรณรงค์การขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัย และตระหนักถึงปัญหาจากการขับขี่รถยนต์ที่ขาดจิตสำนึกที่ดี ในการแสดงความคิดเห็น แบ่งปันแนวคิด กับกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกัน และบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดชั้นปี และมีอายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป) หรืออยู่ระหว่างรอรับปริญญาบัตร และบัตรประจำตัวนักศึกษายังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร โดย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกทีม

เกณฑ์การรับสมัคร
1. รับสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน (ตั้งแต่ 1 – 3 คน)
2. สมาชิกในแต่ละทีม ไม่สามารถเข้าร่วมในทีมอื่นได้ ไม่สามารถลดหรือเพิ่มสมาชิกภายในทีมได้ จนกว่าการประกวดจะเสร็จสิ้นลง
3. ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น

ช่องทางการรับสมัคร
เปิดรับสมัครผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United

เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์การรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภายใต้หัวข้อ “คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน” โดยไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบวิธีการนำเสนอ และวิธีการถ่ายทำคลิปวิดีโอ
2. เนื้อหาและผลงาน ต้องไม่เคยส่งประกวด หรือเคยได้รับรางวัลจากโครงการและสถาบันอื่นมาก่อน
3. เนื้อหาและผลงาน ที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น หรือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากทำการละเมิดใดๆ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อและเนื้อหาการประกวด
5. คลิปวิดีโอรอบคัดเลือก มีความยาวไม่เกิน 60 วินาที (ไม่ต้องมี Intro และ End Scene) และรอบ 20 ทีมสุดท้าย มีความยาวไม่เกิน 120 วินาที (รวม Intro 3 วินาทีและ End Scene 3 วินาที)
6. คลิปวิดีโอรอบ 20 ทีมสุดท้าย ผู้ส่งผลงานต้องใช้ Template ตามที่กำหนด ประกอบในคลิปวิดีโอการนำเสนอด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United
7. ไฟล์คลิปวิดีโอต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวด สามารถส่งผลงานในรูปแบบ AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นตํ่า 720 x 480 พิกเซล (Pixel) ส่วนไฟล์ผลงานคลิปวิดีโอที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ต้องจัดทำขนาดไฟล์ HD 720p : 1280 x 720 หรือ Full HD 1080p : 1920 x 1080 พิกเซล (Pixel)
8. สามารถส่งผลงานร่วมประกวดได้ระหว่าง วันที่ 14 กันยายน – 25 ตุลาคม 2560

ระยะเวลาการประกวด
1. ลงทะเบียนเปิดรับสมัครผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive dd United ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560
2. สัมมนาอธิบายหัวข้อการประกวด ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความคิด และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน วันที่ 14 กันยายน 2560
3. ปิดรับผลงานส่งเข้าประกวด วันที่ 25 ตุลาคม 2560
4. ประกาศผล คลิปวิดีโอที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารอบ 20 ทีม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
5. Workshop 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
6. 20 ทีม ส่งผลงานคลิปวิดีโอที่แก้ไข ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
7. จัดงานประกาศผล และการมอบรางวัล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

รางวัลการประกวด รางวัลการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 • คลิปวิดีโอด้านงานสร้างสรรค์ (Creativity)

  • รางวัล ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 50,000 บาท
  • รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 30,000 บาท
  • รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • คลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity)

  • รางวัลได้รับความนิยมสูงสุด จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิเศษ สำหรับทีมชนะเลิศ ด้านงานสร้างสรรค์ (Creativity) ดังนี้
1. ผลงานที่ชนะเลิศ จะได้นำส่งเข้าประกวดในเวที ASIA PACIFIC ADVERTISING FESTIVAL 2018 (ADFEST 2018)
2. เปิดประสบการณ์เรียนรู้ เข้าร่วมศึกษาดูงานมหกรรมโฆษณาแห่งเอเชียแปซิฟิก (ADFEST 2018) รวมมูลค่า 100,000 บาท
หมายเหตุ

 • รางวัลพิเศษดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • กรณีรางวัลมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02 – 530-9300 ต่อ 15
 • เฟซบุคแฟนเพจ: Drive DD United

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chutida

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13548

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017