Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for :

Photoshop เตรียมเพิ่มฟังก์ชั่นคร็อปรูปสุดจี๊ด

งานนี้ผู้ใช้โปรแกรม Photoshop โดยเฉพาะรุ่น Creative Cloud อยู่ก็เตรียมยิ้มแก้มปริกับฟังก์ชั่นใหม่ล่าสุดที่ใกล้เปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่าง Content-Aware Crop ที่จะช่วยเติมเต็มภาพของคุณผ่านการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องแต่งภาพด้วยตัวเอง !!

 

เรียกได้ว่าปัญหาการถ่ายภาพเอียงถือว่าเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน แน่นอนว่าการแก้ไขก็จำเป็นที่จะต้องหมุนภาพ และปกติเมื่อหมุนภาพให้ได้องศาที่ตรงใจปุ๊ป ภาพที่ได้ก็จะแหว่งเพราะต้องทำการ Crop ขอบขาว ๆ ออกไป แต่งานนี้ทางทีม Photoshop ก็กำลังทำการพัฒนาตัวฟังก์ชั่น Content-Aware Crop ซึ่งเป็นระบบที่จะดึงเอาวัตถุใกล้เคียงในภาพมาเติมเต็มส่วนที่หายไปโดยใช้การคำนวณอย่างละเอียดผ่านโปรแกรมแบบ Pixel ต่อ Pixel ซึ่งจะเติมเต็มภาพของคุณได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ 5 ขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกปุ่ม Crop
 2. คลิก Straighten
 3. คลิกเพื่อลากเส้นระนาบของภาพ
 4. คลิกปุ่ม Content-Aware ด้านบน
 5. ปรับขนาดของรูปเพิ่มลดได้ตามใจต้องการ

เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ภาพที่ถูกปรับระนาบแล้ว แถมยังมีขนาดเท่าเดิม (เผลอ ๆ ใหญ่กว่าเดิมได้อีก) งานนี้หมดกังวลเรื่องถ่ายภาพเอียงไปได้เลย โดยฟังก์ชั่นตัวนี้ ณ ปัจจุบันยังไม่มีเพิ่มเข้ามาในโปรแกรม Photoshop CC แต่คาดว่าอีกไม่นานน่าจะเพิ่มเข้ามาให้คุณได้ทดลองใช้อย่างแน่นอน ที่สำคัญฟังก์ชั่นนี้จะมีเฉพาะ Photoshop บน Adobe Creative Cloud เท่านั้น

ขอบคุณเเหล่งที่มา https://www.beartai.com/news/itnews/100174

ประกวดคลิปวีดีโอ “ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น”

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประเภท ประชาชนทั่วไป
 2. ประเภท นักเรียน นักศึกษา

เงื่อนไขการประกวด

 1. จัดการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” โดยสามารถเลือกตลาดต้องชมต่างๆ ตามรายชื่อที่กรมการค้าภายในกำหนด ที่แนบ 1
 2. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมประกวดจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 3. ผลงานสามารถส่งในนามบุคคล หรือเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 5 คน และสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ผลงานต่อคนหรือทีม แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะการแนะนำตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว แนะนำอาหารหรือสินค้าอื่น บรรยากาศ จุดเด่นต่างๆ ของตลาด หรือความน่าสนใจอื่นๆ เป็นแนวทางเบื้องต้นในการนำเสนอ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึง เอกลักษณ์พาณิชย์อัตลักษณ์ชุมชนตามหลักการและเหตุผลของโครงการ ที่แนบ 2 ความยาว 1-2 นาที/ตลาด/เรื่อง
  คลิปวีดีโอผลงานไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แต่จะต้องมีองค์ประกอบได้แก่ Title Intro และ End Credit ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะต้องมีชื่อและโลโก้ของกรมการค้าภายใน และกระทรวงพาณิชย์ ในท้ายเครดิต
 5. คลิปวีดีโอจะต้องบันทึกผลงานในรูปแบบ Data file เป็นประเภท MPEG4 หรือ MP4 หรือ MOV โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720P โดยให้ส่งผลงานเข้าประกวดผ่านเว็บไซต์ http://www.taladtongchom.com เท่านั้น
 6.  ผลงานคลิปวีดีโอ ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 8. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลจะต้องต้องส่งไฟล์ ต้นฉบับ (Source File) ในรูปแบบ DVD ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการค้าภายใน และสามารถนำคลิปวีดีโอไปใช้ในภารกิจของกรมการค้าภายใน โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า และให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกรมการค้าภายใน และผู้สร้างสรรค์งาน (ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18) โดยกรมการค้าภายในพึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะฟ้องร้องมิได้
 10. การประกวดในครั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ส่งผลงานเข้าประกวด

รางวัลการประกวด

 1. ประเภท ประชาชนทั่วไป

   

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
 2. ประเภท นักเรียน นักศึกษา

   

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท และเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล

กำหนดระยะเวลา

 1. ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560
 2. ตัดสินผลงาน ภายในวันที่ 15 กุมพาพันธ์
 3. ประกาศผลงาน วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2561
 4. จัดพิธีมอบรางวัล ภายในเดือนมีนาคม 2561

ติดต่อสอบถาม
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ในวันและเวลาราชการ

 • โทร 0 2507 5900
 • โทร 0 2938 1988 ต่อ 222

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวชิราภรณ์  ชาญนุกูล

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13615

Adobe เผยโฉม Creative Cloud แห่งอนาคต (Next-Gen Creative Cloud) ที่งาน MAX 2017

งาน Adobe MAX ซึ่งเป็นการประชุมด้านครีเอทีฟ อะโดบี เผยโฉม Creative Cloud รุ่นอนาคต รวมถึงโปรแกรมใหม่ล่าสุด 4 โปรแกรม ได้แก่ Adobe XD CC สำหรับการออกแบบประสบการณ์ (experience design), Adobe Dimension CC สำหรับการเปลี่ยนภาพ 2D เป็น 3D, Character Animator CC สำหรับภาพเคลื่อนไหว 2D และบริการภาพถ่ายบนระบบคลาวด์ Adobe Photoshop Lightroom CC นอกจากนี้ อะโดบียังได้เปิดตัวอัพเดตฟีเจอร์สำหรับโปรแกรมหลักๆ เช่น Photoshop CC, InDesign CC, Illustrator CC และ Premier Pro CC พร้อมทั้งขยายบริการ Adobe Stock อย่างต่อเนื่อง

อัพเดตทั้งหมดนี้ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย Adobe Sensei ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) ของอะโดบี และเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมที่มากมายจากอะโดบี ซึ่งรองรับการทำงานทุกที่ทุกเวลาของมืออาชีพด้านครีเอทีฟและผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ระบบที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วของโมบายล์แอพพลิเคชั่น ไปจนถึงการเพิ่มเติมฟีเจอร์ระดับพรีเมียมให้กับ Adobe Spark อะโดบีกำลังพัฒนาต่อยอดหลากหลายโซลูชั่นที่รวดเร็วและยืดหยุ่นสำหรับโครงการครีเอทีฟทุกประเภท

นายไบรอัน แลมกิ้น รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อดิจิตอลของอะโดบี กล่าวว่า “อะโดบีคือผู้นำการปฏิวัติด้านครีเอทีฟ โดยขับเคลื่อนการปรับปรุงและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะเร่งกระบวนการครีเอทีฟบนทุกแพลตฟอร์มและทุกอุปกรณ์ วันนี้เราได้เปิดตัว Creative Cloud รุ่นอนาคต พร้อมความสามารถที่หลากหลาย ตั้งแต่การออกแบบประสบการณ์รูปแบบใหม่ แอพสำหรับภาพเคลื่อนไหว 2D และการเรนเดอร์ภาพ 3D ไปจนถึงบริการภาพถ่ายบนระบบคลาวด์ใหม่ล่าสุด เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้มืออาชีพด้านครีเอทีฟได้แสดงออกและสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มศักยภาพทุกที่ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์”

นอกเหนือจากการรับชมนวัตกรรมล่าสุดของอะโดบีแล้ว ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานครีเอทีฟระดับโลก เช่น ดีไซเนอร์ชื่อดัง Jonathan Adler, นักแสดงและผู้กำกับ Jon Favreau, ช่างภาพ Annie Griffiths และดีเจ Mark Ronson นอกจากนี้ ในการประชุม MAX ยังมีบริษัทเทคโนโลยีสำคัญๆ เข้าร่วม เช่น Microsoft, CDW, Dell, Google, HP และ Intel รวมไปถึงแบรนด์ครีเอทีฟที่ให้ความสำคัญกับงานออกแบบ เช่น Coca-Cola, Airstream, Pantone และ Moleskine ผู้สนใจสามารถรับชมไลฟ์สตรีมสำหรับการบรรยายของบุคคลสำคัญ ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ตามเวลาทางฝั่งแปซิฟิกของสหรัฐฯ ได้ที่นี่

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://news.siamphone.com/news-33355.html

Adobe แจก brush ฟรีมากกว่า 1,000 แบบให้กับผู้ใช้งาน Photoshop CC

Brush หรือหัวแปรงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ผู้ใช้งาน Photoshop มักคุ้นเคยและใช้งานกันเป็นประจำ ล่าสุดทาง Adobe ได้แจกหัวแปรงมากกว่า 1,000 แบบให้กับผู้ใช้งาน Photoshop CC ฟรี

Adobe อธิบายว่าได้เข้าซื้อ KyleBrush.com ซึ่งเป็นเว็บที่ขายหัวแปรงดีที่สุดในโลกจากนักออกแบบชื่อว่า Kyle T. Webster มา ซึ่งตัวเขาเองได้ร่วมงานกับทีมงาน Adobe เพื่อพัฒนาเครื่องมือหัวแปรงมาโดยตลอด ทำให้ Adobe มีความสนใจและดึงตัว Kyle เข้ามาร่วมทำงานในที่สุด

ผู้ใช้งาน Photoshop CC สามารถรับหัวแปรงฟรีทั้งหมดได้จากเมนู brush แล้วเลือก "Get More Brushes" ส่วนผู้ใช้บน iOS และ Android สามารถใช้ brush ได้บนแอพ Photoshop Sketch ฟรีเช่นกัน ดู brush ทั้งหมดได้ที่ adobe.com/go/more-brush-presets

No Description

ขอบคุณเเหล่งที่มา https://www.blognone.com/node/96380

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Amazing Zoo 2017” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างกระแสและปลุกจิตสำนึกในการรักสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการมาท่องเที่ยวสวนสัตว์ไทย โดยการสร้างสรรค์ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ไทย ในรูปแบบคลิปวีดิโอ ภายใต้หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมส่งผลงาน
1. เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้น ๆ จริง
3. มีความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และผลิตผลงานคลิปวิดีโอที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง

กติกาในการส่งผลงาน
1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการประกวดจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบเสนอผลงาน ที่องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนด ให้ครบถ้วน
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องถ่ายทำผลงานภายในสวนสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้ง 7 สวนสัตว์ และ 1 โครงการ ดังนี้ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ , สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี , สวนสัตว์เชียงใหม่ , สวนสัตว์นครราชสีมา , สวนสัตว์สงขลา , สวนสัตว์อุบลราชธานี , สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
3. การส่งผลงานเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานประเภทเดี่ยว หรือประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ในรูปแบบวิดีโอไฟล์ฟอร์แมต .mp4 บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อทีมลงบนแผ่น
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องอัพโหลดผลงานลง ในช่องโซเชียลมีเดียของตนเอง Youtube หรือ Facebook พร้อมติด Hashtag #AmazingZoo 2017 และเปิดโพสเป็นสาธารณะ (Public) ผู้ที่ได้รับ ยอดผู้เข้าชมมากที่สุด จากสื่อช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น จะได้รับสิทธิ์พิจารณาเข้าสู่รอบตัดสินต่อไป
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผลงานทั้งสองประเภทต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ไม่เคยส่งประกวด และ/หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน สร้างด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open Source) หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ถูกกฎหมาย และองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
6. หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2560
7. การตัดสินให้ผลงานคลิปวิดีโอ ได้รับรางวัล โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์ โฆษณา และคณะกรรมการการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปรับแก้ไขผลงานให้มีความสมบูรณ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ เพื่อความเหมาะสมในการเผยแพร่ต่อไป

กำหนดวันรับผลงาน
ผู้ประสงค์จะส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวด สามารถโพสผลงานลงโซเชียลมีเดีย Youtube หรือ Facebook ลงในช่องของตนเองได้ทันที แล้วส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ แบบจดหมายตอบรับไปยัง

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 71 ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ภายในวันที่กำหนดโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

การประกาศผล
ประกาศผลผู้ชนะผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (www.zoothailand.org) และ Facebook Fan Page (องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Zoological Park Organization of Thailand) วันที่ 15 มกราคม 2561 และมีหนังสือแจ้งผลการตัดสิน พร้อมแจ้งกำหนดวันมอบรางวัลและสถานที่ การจัดพิธีมอบรางวัลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

รางวัลการประกวด โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษในการ เข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้งหมด 7 แห่ง ฟรี 1 ปี พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษ เข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้งหมด 7 แห่ง ฟรี 1 ปี พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษเข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้งหมด 7 แห่ง ฟรี 1 ปี พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษเข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้งหมด 7 แห่ง ฟรี 1 ปี พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/thailandzoo

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/13583

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017