Rss

 • youtube
 • linkedin
 • google

Archives for :

ประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life”

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • รุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา)

  • อายุไม่เกิน ๑๘ ปี และกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
  • สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีม กำหนดไม่เกิน ๔ คน
 • รุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป)

  • อายุตั้งแต่ ๑๙ ปี ขึ้นไป และกำลังศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีม กำหนดไม่เกิน ๓ คน

กำหนดการประกวด
รับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รางวัลการประกวด

 • เงินรางวัลรุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา)

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ๑ รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร ๓ รางวัล
 • เงินรางวัลรุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป)

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ๑ รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร ๕ รางวัล

ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัทพ์ 098-9506285

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวัสยษฎิ์ ภิรมย์วรากร

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14261

Adobe ออกอัพเดต Acrobat DC ดีไซน์ใหม่ พร้อมระบบแชร์เอกสารที่ใช้งานสะดวกขึ้น

Adobe ออกอัพเดต Acrobat DC โฉมใหม่ มาพร้อมกับฟีเจอร์ด้านการแชร์เอกสารที่ใช้งานได้สะดวกขึ้น พร้อมกับแอพสำหรับจัดการเอกสารอื่นคือ Adobe Acrobat Reader และ Adobe Scan ด้วย

ไฮไลต์ของอัพเดตครั้งนี้จะเป็นเรื่องระบบจัดการเอกสาร คือการแชร์และรีวิวไฟล์ PDF โดยผู้ใช้สามารถเก็บเอกสารไว้บน Adobe Document Cloud และส่งลิงก์เพื่อแชร์ไฟล์ทางอีเมลหรือแอพแชทก็ได้ ส่วนฝ่ายผู้รับก็สามารถกดลิงก์เพื่อเข้าใช้งานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก Creative Cloud หรือ Adobe DC

เนื่องจากไฟล์วางไว้บน Adobe Document Cloud จึงมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วย เช่น ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์, ตั้งเวลาเตือนให้รีวิวไฟล์ได้โดยไม่ต้องทวง, ใช้เครื่องหมาย @ เพื่อเมนชั่นผู้ดูไฟล์เป็นรายบุคคลได้ เพื่อให้การเจาะจงดูเฉพาะส่วนของไฟล์ทำได้ง่ายขึ้น และมี Acrobat Home ดีไซน์ใหม่ เป็นฮับกลางสำหรับติดตามเอกสารที่ส่งออกไปหรือรับเข้ามา

ส่วนฟีเจอร์อื่น ๆ ในอัพเดตครั้งนี้ เช่น


 • นำ Adobe Sensei ระบบ AI เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้ทำงานบางอย่างได้อัตโนมัติ เช่น ระบบกรอกแบบฟอร์ม
 • แอพ Adobe Acrobat Reader บนแท็บเล็ต iOS และ Android มีฟีเจอร์แก้ไขข้อความและรูปภาพในไฟล์ PDF
 • Send for Signature ใน Acrobat DC ถูกนำออกแทนที่ด้วย Adobe Sign แทน
 • Adobe Scan มีฟีเจอร์ใหม่สำหรับการสแกนนามบัตร ผู้ใช้สามารถสแกนนามบัตรเป็นข้อความและส่งออกเป็นไฟล์ vCard ได้เลย

ที่มา

 Adobe (12)

https://www.blognone.com/node/105617

ประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์”

วิทยาลัยสันตพล (ระดับปริญญาตรี) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าประกวด ได้แสดงความสามารถในการผลิตผลงานประกวดสื่อรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของมารยาททางสังคมของวัยรุ่น เพื่อสื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของผู้คนในสังคม
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน รวมไปถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ สู่กระบวนทัศน์ของการสื่อสาร รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผลงานนำไปเผยแพร่ภายในงานสัปดาห์วิชาการวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ประจำปี 2561 สันตพลนิทรรศ : 20 ปี วิทยาลัยสันตพล การศึกษาสร้างความสุข

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เยาวชน อายุ 15 – 20 ปี
 • ประกวดประเภททีม ทีมละ 3- 5 คน (แต่ละทีมจะต้องมีครู/อาจารย์ ที่ปรึกษา 1 ท่าน)

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 • ผลิตผลงานสื่อรณรงค์ ภายใต้แนวความคิด “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์”
 • ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องของมารยาททางสังคมของวัยรุ่น เพื่อสื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขของผู้คนในสังคม
 • ความยาวเฉพาะเนื้อหา 3-5 นาที โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการในการนำเสนอ เช่น หนังสั้น, คลิปวีดีโอ, โฆษณา, รายการ,  MV, แอนิเมชัน, Motion Infographic, สารคดีเชิงข่าว หรือภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นๆ
 • จะต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นมาใหม่โดยไม่เคยส่งเข้าประกวดรายการใดๆ มาก่อนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น  ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องใหม่ได้ และใส่ Credit ได้ตามความเหมาะสม

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัคร/การส่งผลงานเข้าประกวด ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกช่องทางการส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  • ช่องทางที่ 1 ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยไรท์ลง DVD หรือ CD จำนวน 2 แผ่น พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ส่งใบสมัครและผลงาน มาพร้อมกัน) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยส่งที่
   โครงการประกวดผลิตผลงานสื่อรณรงค์ สันตพลนิทรรศ’61 
   วิทยาลัยสันตพล  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ
   เลขที่ 299/1 ถนนอุดร-สกล ตำบลหนองบัว
   อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
  • ช่องทางที่ 2 สมัครและส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ 

   • ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เวปเพจโครงการ  FB : Multimedia.stu.contest2018 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
   • ขั้นตอนที่ 2 ส่งผลงานโดยทำการ Upload ผลงานผ่าน googledrive ตั้งค่าเป็นสาธารณะให้สามารถเห็น และ downloadได้จากนั้นเข้าไปส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ที่ FB : Multimedia.stu.contest2018 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศผลวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ในงานสันตพลนิทรรศ’61 และทางเว็บเพจโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน

 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนําไปต่อยอดได้ 50 คะแนน
 • ความสมบูรณ์ สอดคล้องของชิ้นงานที่ผลิต ความถูกต้องตามกติกา 30 คะแนน
 • เทคนิคและมุมมองในการนําเสนอตามโจทย์ที่ได้รับ 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลยอดเยี่ยม Best Picture  เงินรางวัล  5,000  บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 • ผลงานดีเด่นระดับสถาบัน 15 ผลงาน  ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ ทีมผู้เข้าร่วมประกวด/อาจารย์/ครู ที่ปรึกษา ทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการ

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ประสานงาน อ. ธำรงชาติ วงศ์อารีย์ โทรi 081-234-1366
 • ทางเว็บเพจโครงการ FB : Multimedia.stu.contest2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อ. ธำรงชาติ วงศ์อารีย์

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://contestwar.com/contest/14247

ดาวน์โหลด SketchUp 2018 โปรแกรมออกแบบ เวอร์ชั่นใหม่

SketchUp โปรแกรมออกแบบโมเดลสามมิติ ที่หลายคนนิยมใช้ในการออกแบบสิ่งของ เครื่องใช้ หรือกระทั้งโมเดลห้อง หรือโมเดลบ้าน เนื่องจากมีจุดเด่นตรงที่ใช้งานได้ง่าย หรือนิยมใช้ตามสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งล่าสุดได้มีการออกเวอร์ชั่นใหม่ออกมาในชื่อ SketchUp 2018

 

สำหรับ SketchUp 2018 นั้น โดยภาพรวมแทบไม่แตกต่างจากเวอร์ชั่น 2017 แต่มีการเพิ่มฟีเจอร์สำหรับอำนวยความสะดวกในการวาดโมเดลให้ง่ายขึ้น และรองรับการนำเข้าไฟล์ DWG มาเปิดในโปรแกรม

สามารถเข้าไปดาวนโหลด SketchUp 2018 ได้ที่ https://www.sketchup.com/download/all

ขอบคุณเเหล่งที่มา http://www.9tana.com/node/sketchup-2018/

Adobe Creative Cloud หยุดซัพพอร์ต Windows 8, แอพบางตัวใช้บน Windows 7 ไม่ได้ด้วย

dobe ประกาศว่า Creative Cloud เวอร์ชันหน้าที่จะออกในเร็วๆ นี้ (น่าจะเปิดตัวในงาน Adobe MAX เดือนหน้า) จะไม่ซัพพอร์ตระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าแล้ว ได้แก่

 • Windows 8.1
 • Windows 10 รุ่นเก่าคือ v1511, v1607 (ต้องเป็น v1703 ขึ้นไป)
 • MacOS 10.11 (El Capitan)

ส่วน Windows 7 ที่ยังมีผู้ใช้เป็นจำนวนมากจะยังซัพพอร์ตต่อไป ยกเว้นแอพพลิเคชันสายวิดีโอได้แก่ Adobe Media Encoder, After Effects, Audition, Character Animator, Prelude, Premiere Pro จำเป็นต้องใช้ Windows 10 v1703 ขึ้นไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้บน Windows 7 ได้อีกแล้ว

ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นเก่ายังสามารถใช้ Creative Cloud เวอร์ชันปัจจุบันได้ต่อไป แต่จะไม่สามารถติดตั้งแอพเวอร์ชันใหม่ได้แล้ว

ที่มา – AdobeAdobeOnMSFT

Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017