ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative, AE,
Art Director, คนที่สนใจงานด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer, เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator,ผู้พัฒนาเกมส์และพัฒนาเว็บไซต์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์,ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ทุนการศึกษา
 

ประกาศ
-----------------------------------------------

            ด้วยบริษัท ฤทธา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง  งานอาคาร โรงงานและโยธา ทำโครงการให้กับบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย  มีประสบการณ์มากว่า 22 ปี ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ต้องการผู้ร่วมงานที่รักงานก่อสร้าง และพร้อมที่จะเจริญเติบโตกับองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง เข้าร่วมงานในตำแหน่ง  Drafts man  

            จึงขอเสนอโอกาสให้ทุนการศึกษาแบบมีเงื่อนไข กับผู้ที่สมัครเรียน. AUTO CAD กับทางโรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และการออกแบบเชิงศิลป์ ( Computer Graphic and Art design School ) ดังนี้
1. หากท่านต้องการขอรับทุนจากทางบริษัท ฯ ให้กรอกแบบฟอร์มขอรับทุนที่สถาบัน Art & Design School
2. เมื่อผ่านการอนุมัติจากบริษัท ฯ ( พิจารณาภายใน 1 วัน ) ท่านสามารถเรียนฟรีได้เลย
3. เมื่อท่านเรียนจบตามหลักสูตรดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะพิจารณารับเข้าทำงานในตำแหน่ง Daft man หรือ Senior Draft man  โดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์อีก

         
ทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับสวัสดิการ  โบนัส  Incentive  เงินสำรองเลี้ยงชีพ เงินค่าวิชาชีพ และสวัสดิการอื่น ฯ

   
 

ติดต่อสอบถาม : คุณธนพล เอื้อเสรีวงศ์ / คุณศิริญญา  เชื้อดวงผุย
โทรศัพท์ :  0-2105-5000  ต่อ 6501หรือ 6505, 091-1191255
โทรสาร :  0-2326-5000   ต่อ 6102

   
 
     
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool