ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

LINE ID: artanddesignschool

เกี่ยวกับโรงเรียน : ผลงานที่ผ่านมา

เรียนทวนฟรี 2 ปี   :   เรียบจบรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ    
 
 
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative,
AE, Art Director, คนที่สนใจงาน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์, สือโซเซียล , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer
, เจ้าของธุรกิจที่สนใจทำเว็บไซต์
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator , ผู้พัฒนาเกมส์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman, วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน คอนโด บู๊ธ
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ทุนการศึกษา
 

ประกาศ
-----------------------------------------------

            ด้วยบริษัท ฤทธา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง  งานอาคาร โรงงานและโยธา ทำโครงการให้กับบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย  มีประสบการณ์มากว่า 22 ปี ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ต้องการผู้ร่วมงานที่รักงานก่อสร้าง และพร้อมที่จะเจริญเติบโตกับองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง เข้าร่วมงานในตำแหน่ง  Drafts man  

            จึงขอเสนอโอกาสให้ทุนการศึกษาแบบมีเงื่อนไข กับผู้ที่สมัครเรียน. AUTO CAD กับทางโรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และการออกแบบเชิงศิลป์ ( Computer Graphic and Art design School ) ดังนี้
1. หากท่านต้องการขอรับทุนจากทางบริษัท ฯ ให้กรอกแบบฟอร์มขอรับทุนที่สถาบัน Art & Design School
2. เมื่อผ่านการอนุมัติจากบริษัท ฯ ( พิจารณาภายใน 1 วัน ) ท่านสามารถเรียนฟรีได้เลย
3. เมื่อท่านเรียนจบตามหลักสูตรดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะพิจารณารับเข้าทำงานในตำแหน่ง Daft man หรือ Senior Draft man  โดยไม่ต้องสอบสัมภาษณ์อีก

         
ทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับสวัสดิการ  โบนัส  Incentive  เงินสำรองเลี้ยงชีพ เงินค่าวิชาชีพ และสวัสดิการอื่น ฯ

   
 

ติดต่อสอบถาม : คุณธนพล เอื้อเสรีวงศ์ / คุณศิริญญา  เชื้อดวงผุย
โทรศัพท์ :  0-2105-5000  ต่อ 6501หรือ 6505, 091-1191255
โทรสาร :  0-2326-5000   ต่อ 6102

   
 
     
   
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool