ปิดทำการ : ทุกวันจันทร์

Hotline : 094-946-6495
081-446-0841

Line :artanddesignschool
เกี่ยวกับรร. : ผลงานที่ผ่านมา
 
ออกแบบกราฟฟิก
เหมาะสำหรับ
กราฟฟิกดีไซน์เนอร์, Creative,AE Art Director, คนที่สนใจงานด้าน สื่อสิ่งพิมพ์, สือโซเซียล , โทรทัศน์ และภาพยนตร์
 
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
เหมาะสำหรับ
Web Developer, Web Designer , เจ้าของธุรกิจ
 
ตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดียโทรทัศน์ ภาพยนตร์ Motion Graghic, CG
เหมาะสำหรับ
editor, Producer, Production, นักโฆษณา
 
เกมส์มัลติมีเดียและอนิเมชั่น
เหมาะสำหรับ
Animator , ผู้พัฒนาเกมส์
 
เขียนแบบและออกแบบสถาปัตยกรรม
เหมาะสำหรับ
มัณฑณกร, forman,วิศวกรรมโยธา, มัณฑณศิลป์, ผู้ที่สนใจออกแบบบ้าน บู๊ธ คอนโด
 
คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป
เหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป,ผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
ABOUT US
 
โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ (Computer Graphic and Art Design School) รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อชื่อย่อว่า "อาร์ต แอนด์ ดีไซน์" เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2547 เราพัฒนาหลักสูตรและทีมสอนอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้
มี  2  สาขา  
* สาขารามคำแหง 12  
* สาขารัชโยธิน     

ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง จากทีมสอนที่มีคุณภาพ เราจึงปรับหลักสูตรให้ เข้ากับความต้องการของผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติพร้อมทั้งแนวคิดหลักการทำงาน เทคนิคต่างๆ  จากประสบการณ์ มาดัดแปลเป็นหลักสูตร    เพื่อให้มั่นใจว่า.... ผู้ที่ผ่านการอบรมไปแล้วสามารถนำไปใช้งานได้จริง   นอกจากนี้ยังได้รับใบ ประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  และกลับมาเรียนทวนได้ 2 ปี  ฟรี!!

เป้าหมายของโรงเรียน

  • แหล่งพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น ประสบการรณ์และให้คำแนะนำระหว่างกลุ่มคนที่ทำงานด้านคอม พิวเตอร์กับผู้ที่เริ่มสนใจ
  • ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพ
  • ต้องการต่อยอดให้นักกราฟฟิกและส่งเสริมให้กราฟฟิกโตอย่างต่อเนื่อง
 
  การดำเนินการและผลงานที่ผ่านมา
 
ปี 2547 จัดตั้งโรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์ (Computer Graphic and Art Design School) หรือ Artanddesign School ภายใต้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสาขาแรกที่ รามคำแหง 12
   
ปี 2548 อบรมนอกสถานที่ครั้งแรกให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร Graphic design , Indesign , Flash Professional และ 3D Studio Max โดยไป สอนให้ที่มหาวิทยาลัย
   
ปี 2549 ได้เปิดหลักสูตรใหม่ 2d Animation, การวาดการ์ตูนสำหรับเด็ก , Flash Action Script และ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 2 อบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ ใช้สถานที่ ของสาขารามคำแหงในการอบรม เนื่องจากตึกอาคารเรียนของมหาวิทยาลัย กำลังปรับปรุง
   
ปี 2550 อบรม Indesign ให้กับบริษัท ดาวฤกษ์
อบรมนอกสถานที่ต่างจังหวัดที่แรก คือ บริษัท THAIGEMS จ.จันทบุรี อบรมการ RETOUCH JEWELERY
   
ปี 2551 เปิดสาขาใหม่ สาขาเมเจอร์รัชโยธิน เป็นสาขาที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
   
ปี 2552 ได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ให้ทางโรงเรียนจัดคอร์สอบรมหลักสูตร Graphic Design , Graphic Design Advance, 3D Studio max, 3D Studio Viz ในปีแรก
   
ปี 2553 - ประสบความสำเร็จในการจัดสัมมนาครั้งแรกในหัวข้อ Indesign for magazine รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 19 -20 มิ.ย 2553 และรุ่นที่ 2 บรรยายโดยอาจารย์เธียรชัย พ่วงสมจิตต์ (อ.แอ๊ด)และนายแสนชัย เวสารัชตระกูล (อ.แซม) บรรยากาศ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

- ได้รับเกียรติอบรมให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ปีที่ 2 2 ปีซ้อน ในหัวข้อ"การตัดต่อ VDO และการสร้าง Effect เพื่องานโทรทัศน์

- ได้รับเกียรติจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ส่งพนักงานมาอบรมหลักสูตร After Effect จำนวน 25 ท่าน โดยแบ่ง การอบรมเป็น 3 รุ่น

- ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ไปบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบทเรียน (E-learning)” การใช้
งาน โปรแกรม 3D Studio Max, Flash Action Script, Indesign ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้กับเจ้าหน้าที่และคณะอาจารย์ เมื่อวันที่ 3-30 มีนาคม 2553

- ได้รับเกียรติจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อบรมเจ้าหน้าที่กว่า 20 ท่านเมื่อ 21-22 ธ.ค 2553 ในหัวข้อ การRetouch ภาพถ่าย

- นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานราชการ อาทิเช่น การไฟฟ้า, กรมตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงหมาดไทยเป็นต้น
   
ปี 2554 - เปิดหลักสุตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ Character design และ Solid work และได้รับเกียรติอบรมจากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์(ม.อ.) เชิญไปบรรยาย หลักสูตร PHP & MySQL , Flash Professional, Flash Action Script เมื่อวันที่ 7-17 ก.พ 2554 ที่ จังหวัดสงขลา
   
ปี 2557 - ได้รับเกียรติจากบริษัทแพนดอร่า แบรนด์เครื่องประดับหรูจากประเทศเดนมาร์ก ผู้สร้างสรรค์เครื่องประดับอัญมณี ชั้นนำได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็น วิทยากรอบรมโปรแกรม Graphic Design 36 ชั่วโมงให้กับพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 20 ก.พ - 14 มี.ค 2557

- ได้รับเกียรติจากจากสำนักงานสภาเลขาธิการ (Office Of The Education Council) ได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็น วิทยากรอบรมโปรแกรม Indesign 12 ชั่วโมงให้กับผู้เข้าอบรม 15 ท่าน เมื่อวันที่ 6 - 7 มี.ค 2557

- ได้รับเกียรติจากกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น ชลบุรี ได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม Premiere ให้กับเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 ท่าน เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 29 - 30 มี.ค 2557

- ได้รับเกียรติจากจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้เข้าอบรมหลักสูตรIndesign 18 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม 9 ท่าน เมื่อวันที่ 23 - 25 เมษายน 2557

- ได้รับเกียรติจากบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้ส่งพนักงานเข้าอบรม 7 ท่านในหลักสูตร Creative Workshop กับทางโรงเรียนทีสาขารามคำแหง

- ได้รับเกียรติจากบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ได้ส่งเจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตร Graphic Design , Graphic Design Advance และ Creative Workshop

- ได้รับเกียรติจากกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรม Illustrator ที่บริษัท

- ได้รับเกียรติจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็นวิทยากรอบรมการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro
   
ปี 2558 - ได้รับเกียรติจากสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ให้ไปบรรยาย ในหัวข้อ Creative Workshop

- ได้รับเกียรติจากกลุ่มบริษัทซีดีจี ปีที่ 2 2ปีซ้อนได้เชิญทางโรงเรียนไปเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรมการใช้งาน Flash Professional

- ได้รับเกียรติจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงานมาอบรม 3 รุ่นติดต่อกัน

- ได้รับเกียรติจากบริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด จ. ชลบุรี ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยาการอบรมการใช้ งานโปรแกรม Adobe Indesign ผุ้เข้าอบรม 12 ท่าน เมื่อวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2558

- ได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ให้ทางโรงเรียนจัดคอร์สอบรมหลักสูตร Graphic Design , Graphic Design Advance, 3D Studio Viz เป็นปีที่ 3

- ได้รับเกียรติจากบริษัท บอย เทคโนโลยี (ประเทศไทย จำกัด) จ.ชลบุรี ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยากรอบรม การใช้งานโปรแกรม Autocad เมื่อวันที่ 24 -27 พ.ย 2558 และโปแกรม Illustrator เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2558

-  พัฒนาหลักสูตร Solidworks ต่อยอดการออกแบบขั้นสูง เป็นหลักสูตรใหม่ ชื่อ "หลักสูตร Sheet Metal" และเปิดอบรมรุ่น 1 ไปเมื่อปลายปี 2558
   
ปี 2559 - เปิดหลักสูตรออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 3 หลักสูตร คือหลักสูตร Adobe Muse 14 ชม. , หลักสูตร Joomla 12 ชม.และและหลักสูตร Web modern Design 36 ชม.

- เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับ 2D Animation สำหรับเด็ก ๆ คือหลักสูตร toonboom 20 ชั่วโมง รุ่นแรกไปเมื่อวันที่ 20 - 30 พฤษภาคม 2559

- ได้รับเกียรติจากธนาคารมิซูโฮ ส่งบุคคลากรเข้าอบรมหลักสูตร Web modern Design รุ่นแรกเมื่อวันที่ 19 มี.ค - 23 เม.ย 2559

- ได้รับเกียรติจากบริษัท เอโค ริง (ไทยแลนด์)จำกัด ส่งพนักงานมาอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กับทางโรงเรียน 2 รุ่นติดกัน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18,19,25 เมษายน 2559 และ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3,9,17 พฤษภาคม 2559

- ได้รับเกียรติจากบริษัทรักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานมาอบรม หลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 30 เม.ย - 11 มิ.ย 2559

- ได้รับเกียรติจากบริษัทติยะไพบูลย์ ส่งพนักงานมาอบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 7 พ.ค - 25 มิ.ย 2559

- ได้รับเกียรติจากบริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด จ. ชลบุรี ปีที่ 2 2 ปีซ้อน ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยากร อบรมการใช้งานโปรแกรม Adobe Indesign Advance 12 ชั่วโมง ผุ้เข้าอบรม 13 ท่าน เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม และอบรมการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator 14 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม 14 ท่าน เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2559

- ได้รับเกียรติจากการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ให้ทางโรงเรียนจัดคอร์สอบรมหลักสูตร 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตร Premiere ให้ผู้เข้าอบรม 5 ท่านเมื่อวันที่ 14 -15 พ.ค, หลักสูตร Graphic design 6 ท่าน เมื่อวันที่ 4 มิ.ย - 9 ก.ค และหลักสูตร After Effect

- ได้รับเกียรติจากบริษัทไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Premiere เมื่อวันที่ 11,18 มิถุนายน 2559

- ได้รับเกียรติจากบริษัท ไลอ้อน สเตทส์ จำกัด ได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยาการอบรมการใช้ งานโปรแกรม Adobe Indesign กับทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2559
   
ปี 2561 - ได้รับเกียรติจาก บริษัท ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จำกัด (สาขา 00001) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 -27 มกราคม 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท เวสโก้เคมี ประเทศไทย จำกัด ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 28 มกราคม – 4 มีนาคม 2561

- ได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design Advanced เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท อโนมาเฮลท์แคร์ จำกัด ส่งพนักงาน 3 ท่าน อบรมหลักสูตร premiere เมื่อวันที่ 2,6-7 กุมภาพันธ์ 2561

- ได้รับเกียรติจากบมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design , Premiere และ After Eefect เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 1 ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท แปซิฟิค เทคโนโนยี ดิสตริบิวชั่น จำกัด ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท ฟอร์แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ,บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร 3D Studio Max เมื่อวันที่ 18 มีนาคม - 29 เมษายน 2561

- ได้รับเกียรติจากบริษัท แอค เซส เซอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Photoshop CC 20 ชั่วโมง เมื่อวันเสาร์ที่ วันที่ 31 มีนาคม ผู้เข้าอบรม 4 ท่าน

- ได้รับเกียรติจากบริษัท พันดาว กรุป จํากัด ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร Graphic Design 30 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ผู้เข้าอบรม 6 ท่าน

- ได้รับเกียรติจากบริษัท เจคิว ฟูดส์ จำกัด และบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ส่งพนักงานอบรม หลักสูตร Premiere เมื่อวันที่ 4 -5 เมษายน 2561 , 24 - 25 เมษายน 2561

- ได้รับเกียรติจากบริษัท ไทย รอยัล คอมพิวเตอร์ เปเปอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร
Autocad เมื่อวันที่ 28 เมษายน - 2 มิถุนายน 2561

- ได้รับเกียรติจากกองการบินทหารเรือ ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design , Premiere และ After EEfect เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2561

- ได้รับเกียรติจากบริษัท ฤทธา จำกัดได้เชิญทางโรงเรียนเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Autocad 2D/3D 2016 56 ชม. เมื่อวันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2561 (8 วัน ) อบรมที่ ไซต์งาน Mega บางนา ผู้เข้าอบรม 11 ท่าน

- ได้รับเกียรติจากบริษัท คิงพาวเวอร์ โพลีกล๊าส จำกัด ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design 3 ท่านเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท คอฟฟราล-เอกธนา วิศวกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานจำนวน 5 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

-- ได้รับเกียรติจาก บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท เฌอริว เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมและบริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรม หลักสูตร Sketchup เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561

- ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตร Graphic Design และ 3D Studio Max เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2561

- ได้รับเกียรติจากสำนักทรัพย์สินมีค่าของเเผ่นดิน ส่งพนักงาน 7 ท่านอบรมหลักสูตร Indesign , After Effect และ Graphic Design เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561

- ได้รับเกียรติจากกรมท่าอากาศยาน ส่งพนักงาน 9 ท่านอบรมหลักสูตร Autocad รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 6 -10 สิงหาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561 และส่งพนักงาน 9 ท่านเข้าอบรมหลักสูตร Infographic By Illustrator รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 21 -24 สิงหาคม 2561 และรุ่นที่ 2 วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2561

- ได้รับเกียรติจาก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม - 23 กันยายน 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท วี. เมน ฟิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม - 23 กันยายน 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมหลักสูตร Graphic Design เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม - 23 กันยายน และวันที่ 1 กันยายน - 6 ตุลาคม 2561 และส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมหลักสูตร 3D Studio Max เมื่อวันที่ 22 กันยายน -17 พฤศจิกายน 2561

- ได้รับเกียรติจากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ช่อง 7 ส่งพนักงาน 4 ท่านอบรมหลักสูตร After Effcet เมื่อวันที่ 11 -12 กันยายน และ ส่งพนักงาน 4 ท่านเข้าอบรมหลักสูตร photoshop Advanced เมื่อวันที่ 18 – 19 กันยายน 2561

- ได้รับเกียรติจาก บริษัท เซ็นทรัล พีเพิล ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด (สาขาที่ 00004) ส่งพนักงาน 2 ท่าน อบรมหลักสูตร Autocad และ SketUp เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 และได้ส่งพนักงานอีก 3 ท่าน อบรมหลักสูตร Autocad เมื่อวันที่ 1 กันยายน - 6 ตุลาคม 2561

- นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานราชการ อาทิเช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต , มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ , โรงพยาบาลราชบุรี , มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   
  ...ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ...
 
 
 

  โรงเรียนคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและการออกแบบเชิงศิลป์
เลขที่ 19/5-6 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
© Copy Right Reserved 2005 . Since April 07. Line ID : artanddesignschool